Nå mister du bompengerabatten ved forskuddsbetaling

Du skal ikke lenger få rabatter som følge av forskuddsbetaling av bompenger. Bildet viser en bomstasjon på E18 ved Larvik i Vestfold. Foto: Peter Fiskerstrand/ Wikimedia Commons

I dag er det slik at du kan få opptil 50 prosent rabatt på bompasseringer ved å forskuddsbetale til bomselskapet. Nå vil regjeringens nye takst- og rabattsystem føre til at dette ikke lenger blir mulig.

Dersom du skal passere en bomstasjon, så er det i dag to måter å betale på. Enten ved å betale inn et beløp på forskudd eller ved å betale en tilsendt faktura på etterskudd.

Noen av landets 60 bompengeselskap tilbyr begge betalingsmåter, mens andre tilbyr kun etterskuddsvis betaling.

Forskuddsbetalinger gir deg typisk 30-50 prosent i rabatt på passeringer i bomstasjonene tilhørende bompengeselskapet du har avtale med, og varierer gjerne etter hvor mye du betaler på forskudd.

Du får også rabatt når du passerer mange andre AutoPASS-anlegg, men denne er som regel betydelig mindre.

Les også: Mange som selger bilen sin må betale for bompasseringer til ny eier

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Annonse:


Ny bompengereform har skylden

I Nasjonal transportplan for 2018-2029, som ble lagt frem tidligere denne måneden, går det frem at regjeringen skal gjennomføre en bompengereform.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen Foto: Tor Midtbø/ SD

– Regjeringen vil at minst mulig av bilistens innbetalinger skal gå til administrasjon og innkreving. Derfor gjennomfører vi nå en bompengereform. Antallet bompengeselskap er på vei ned, fra 60 selskaper til fem regionale selskaper, eid av fylkeskommunene. Administrasjons- og driftskostnadene skal ned, og det skal komme bilistene til gode, uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding i forbindelse med fremleggelsen av transportplanen.

Ett tiltak for å redusere administrasjons- og driftskostnadene går ut på å forenkle og standardisere dagens bompengesatser og rabattsystemer over hele landet.

Les også: Elbil-eier ble fakturert 3000 kroner av bomveiselskap

Bobiler har fått billigere passeringer

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide et forslag til dette.

– Som en del av omleggingen til ny takst- og rabattordning for bompengesektoren ble det fra 4. april 2016 innført nye takstklasser i alle bomstasjoner i Norge, sier kommunikasjonsrådgiver Beate Viktoria Ørbeck i Vegdirektoratet til Pengenytt.

Mens takstgruppe 1 og 2 tidligere skilte mellom kjøretøyer med tillatt totalvekt under og over 3500 kilo, er nå personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys inkludert i takstgruppe 1.

Kjøretøykategori M1 fanger opp de fleste bobiler og enkelte andre større personbiler.

Når disse nå slipper samme takst som tunge næringskjøretøy, skyldes det at Samferdselsdepartementet ville legge om takstgruppen etter type bruk, og ikke bare vekt.

Les også: Fra 4. april reduseres bompengetakstene for bobiler

Alle i takstgruppe 1 får 20 prosent rabatt

– Videre ble det blant annet tatt sikte på at alle tilleggsavtaler for å oppnå lokal forskuddsrabatt skal avvikles, sier Ørbeck, og legger til:

– Det innføres isteden en flat rabatt på 20 prosent for kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale. Det gis ingen brikkerabatt for takstgruppe 2, da hovedtyngden av bilene i denne takstklassen allerede er omfattet av ordningen med obligatorisk brikke.

Rabatten som kommunikasjonsrådgiveren nevner gjelder uansett hvilket bomprosjekt i landet du passerer, og det nye takst- og rabattsystemet vil legges til grunn fra starten av for alle nye bompengeprosjekter.

Det er Statens vegvesen som eier AutoPASS–systemet, det vil si den tekniske spesifikasjonen, brikkene og alt utstyret i bompengeanleggene.

Les også: Dette ville bensin og diesel kostet dersom oljeprisen falt til null

Nytt rabattsystem må godkjennes lokalt for eksisterende prosjekt

– For prosjekter som er vedtatt i Stortinget før det nye systemet ble vedtatt, må omleggingen til nytt rabattsystem få lokal tilslutning før det kan gjennomføres, opplyser Ørbeck i Vegdirektoratet.

Regjeringen legger til grunn at den samlede omleggingen er provenynøytral, det vil si at den ikke skal føre til mer eller mindre inntekter og at ingen kjøretøygrupper skal få høyere belastning enn hva som er tilfellet i dag.

– Hensikten med omleggingen er et mer brukervennlig og effektiv bompengesystem på tvers av bompengeprosjektene. På sikt er det også ventet at dette vil gi økonomisk gevinst for det enkelte bompengeprosjektet i form av lavere administrative kostnader, sier Ørbeck.

Bilister som i dag har autopassbrikke og betaler full pris vil komme mye bedre ut med den nye ordningen.

Les også: Statens vegvesen krevde 28.500 kroner for ny asfalt etter bilbrann

Sparer seks milliarder kroner

De siste årene har bompenger, eller brukerbetaling av veiprosjekter, blitt mer og mer vanlig for å finansiere veibygging i Norge. Som et eksempel på det så vokste statens bompengeinntekter med hele 42 prosent i perioden 2011-2015.

Bompengereformen anslås å redusere kostnadene med om lag seks milliarder kroner i løpet av de neste 12 årene.  

– Jeg vil ha en raskest mulig overgang fra 60 til fem bompengeselskap. Bilistenes innbetalinger skal brukes til vei og til andre formål som er viktig, ikke til drift av unødvendig mange selskaper, sier Solvik-Olsen.

En ny organisering i tråd med regjeringens strategi skal gi større brukervennlighet og lavere kostnader, gjennom mer profesjonell innkreving, kundebehandling og finansforvaltning.

– Vi vil også at oppgaven med å håndtere avtalekunder og brikker skal skilles fra bompengeselskapene. Det vil gi mindre kryss-subsidiering og mer rettferdig innkreving ved at rollene som utsteder og operatør skilles. Uavhengige utstederselskap vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.

Les også: Skade på bil som følge av hull i veien? Dette svarer Statens vegvesen om erstatning

Les også: Nyttige tips om lokale trafikkregler før bilferien i Europa

Les også: Q-Meieriene innfører ny datomerking på melk

Les også: Åtte råd for å redusere strømregningen din (annonsørinnhold)