Så mye betaler vi i bompenger per år

Bomstasjon nederst i Storlerbakken i Trondheim. Foto: Knut Opeide i Statens vegvesen/ Flickr.com

I gjennomsnitt må du ut med 2550 kroner i bompenger dersom du kjører 15.000 kilometer i år, viser beregninger fra opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). I fjor dro staten inn totalt 9,3 milliarder kroner i bompengeinntekter.

OFV har i mange år utarbeidet et hefte som de kaller «Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold». Der beregner de blant annet bompengekostnaden for personbiler.

– Vi opererer med et gjennomsnittstall på 0,17 kr/km for bompengekostnader til personbiler i år. Det vil si at dersom du kjører 15.000 km i år, må du ut med 2550 kroner i gjennomsnitt. Kjører du 25.000 km blir kostnaden 4250 kroner, sier markedssjef Jan Petter Røssevold i OFV.

Disse tallene trenger derimot ikke alltid å speile virkeligheten, ifølge Røssevold:

– Det er regnet som et gjennomsnitt av hele personbilbestanden. I praksis er det jo sånn at noen betaler meget store summer årlig i bompenger, mens andre kanskje slipper helt unna. Dette er avhengig av årlig kjørelengde, hyppighet av bilbruk og geografi.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også: Dette ville bensin og diesel kostet dersom oljeprisen falt til null

Staten dro inn 9,3 milliarder kroner i bompengeinntekter

Statens Vegvesen opplyser til Pengenytt at norske bilister betalte inn 9,1 milliarder kroner til landets 62 bompengeprosjekter i 2015.

I den summen inngår derimot ikke tilleggsavgifter, det vil si purregebyrer og påløpte renter.

– Denne posten utgjorde rundt 200 millioner kroner både i 2013 og 2014, sier kommunikasjonsrådgiver Beate Viktoria Ørbeck i Vegdirektoratet.

Tar vi utgangspunkt i at tilleggsavgiftene var på samme nivå i fjor, havnet de totale bompengeavgiftene på 9,3 milliarder kroner.

Ørbeck har for øvrig ingen prognoser på hvor mye bompengeinntektene vil komme på i år.

Les også: Her må du betale for elbil-parkering fra nyttår

Sterk økning

9,3 milliarder kroner er en økning på 828 millioner kroner, eller 9,8 prosent, fra 2014.

Sammenligner vi med 2011, har bompengeinntektene til staten økt med 2,73 milliarder kroner. Det utgjør en prosentvis vekst på hele 41,6 prosent, før inflasjonsjustering.

Ved nyttår var det nesten 2,6 millioner registrerte personbiler i Norge, ifølge OFV. Av disse var rundt 75.000 såkalte nullutslippsbiler, som er fritatt bompengebetaling.

Når vi legger til 432.000 varebiler og 73.000 lastebiler, får vi rett i overkant av 3 millioner biler som regelmessig må betale i bomringen.

Les også: Elbil-eier ble fakturert 3000 kroner av bomveiselskap

Artikkelen fortsetter under diagrammet.

* I tallet for 2015 ligger det et estimat for tilleggsavgifter på 200 millioner kroner. Kilde: Statens vegvesen

* I tallet for 2015 ligger det et estimat for tilleggsavgifter på 200 millioner kroner. Kilde: Statens vegvesen

Bør ikke koste «skjorta»

Generalsekretær Børre Skiaker i KNA. Foto: KNA

Generalsekretær Børre Skiaker i KNA. Foto: KNA

Norges eldste bilorganisasjon, Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), synes det er bra at avgiftssystemet rettes mot bruk av bilen framfor kjøp og eie av bil. Ifølge KNA er det derimot ikke slik i dag.

– At det både er høye bruksavgifter (for eksempel bompenger) og kjøpsavgifter, er helt uakseptabelt. Det er ikke en ønsket løsning for et land som er helt avhengig av bilen og som ønsker levedyktige distrikter, lave utslipp og trafikksikre biler, sier generalsekretær Børre Skiaker i KNA.

KNA mener at de samlede kostnadene til bilhold må reduseres fordi om lag 80 prosent av all persontransport skjer med bil. Det er bare i byene det er et rimelig godt kollektivtilbud, de fleste andre må bruke bil for å forflytte seg i hverdagen.

– Vi mener bompengefinansiering må begrenses og ikke overstige 50 prosent på noe enkeltprosjekt. Det er viktig at det bygges nye effektive og trafikksikre veier, men bilistene må kunne kjøre på de nye veiene uten at dette koster «skjorta», sier Skiaker.

Generalsekretæren mener også at bilistene bør ha en valgmulighet, det vil si kunne kjøre lokale/gamle veier uten bompenger.

Les også: Tre metoder for å selge din utleiebolig skattefritt

Les også: Dette er Folketrygdfondets norske favorittaksjer