Nesten halvparten av alle bilister støtter bomrabatt for elbiler

naf Bompenger, illustrasjonsbilde. Foto: NAF.

Lave bompenger er den aller viktigste elbilfordelen for folk, viser en ny undersøkelse fra NAF. Selv hver tredje bensin- og dieselbilist er enig i at elbilistene bør ha rabatterte priser i bomstasjonene.

I NAFs elbilmonitor, som nylig ble gjennomført av Norstat på vegne av NAF, støtter 43 prosent av alle bilister opp om rabatt på bompenger for elbiler. Like bak følger lave avgifter på kjøp av ny elbil, med en oppslutning på 42 prosent.

– At tre av fire elbilister er positive til bompengerabatten er kanskje ikke så overraskende. Det overrasket oss mer at så mange som én av tre fossilbilister mener at elbilrabatten i bomstasjonene er viktig, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Svakest ut av elbilfordelene kommer rabatterte ferjepriser og tilgang til kollektivfeltet.

Handagard mener at politikerne må være mer oppmerksomme på hvor viktig bompengerabatten for elbiler er for gjennomføringen av det grønne skiftet.

Må dekke tapte elbil-inntekter

Fra nyttår åpnet regjeringen for å øke bompengene for elbiler til opptil 70 prosent av ordinær takst. Til da var andelen på 50 prosent. Handagard mener regjeringen kunne valgt en annen vei på bompenger.

– Med en raskt voksende elbilpark går inntektene i bomringene ned. Regjeringens svar er å skru opp takstene. Vi i NAF mener det er feil vei å gå. Framfor å stadig skru opp takstene burde staten dekke det inntektstapet som følger med elbilene. Da kan satsene for elbilistene holdes nede, samtidig som man unngår å sende regninga videre til andre bilister, sier Ingunn Handagard.