KLP Banken: Uendret boliglånsrenten for unge kunder som har pensjon i KLP

KLP BankenDirektør for personmarked i KLP Banken, Jorunn Ygre Storjohann.

De som er under 35 år og har pensjon i KLP får ingen renteøkning på sitt boliglån. For andre kunder øker lånerentene med inntil 0,25 prosentpoeng.

Som følge av at Norges Bank i forrige uke økte styringsrenten, samt generell uro i finansmarkedene, øker innlånskostnadene også for KLP Banken. Derfor øker banken rentene på boliglån og innskudd, men unge lånekunder skjermes:

– Økte lånerenter kombinert med høy prisvekst merkes på folks privatøkonomi, og vi ser at dette slår spesielt hardt for yngre låntakere. Vi prioriterer derfor nå boliglånstakere under 35 år som har pensjon i KLP ved å holde lånerentene deres uendret, sier Jorunn Ygre Storjohann, som er direktør for personmarked i KLP Banken.

Nominelle renter blir dermed stående på henholdsvis 4,00 prosent for Boliglån Ung (3,90 prosent for Grønt Boliglån Ung) og 3,85 prosent for Førstehjemslån.

Innskuddsrentene økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og beste innskuddsrente blir 3,20 prosent nominelt for Plasseringskonto medlem.

De nye rentebetingelsene gjelder fra 10. mai for eksisterende lån og innskudd, og fra 31. mars for nye lån og innskudd.