Halve Norge mottok penger fra Nav i fjor

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng delte ut penger til annenhver nordmann i fjor. Bildet er fra 2015. Foto: Øyvinn Myge/ ASD

Annenhver person bosatt i Norge mottok støtte fra Nav minst én gang i 2017, og én av tre i arbeidsfør alder mottok en ytelse som erstatning for inntekt.

Annonse:


Nav utbetalte 421 milliarder til personer bosatt i Norge i fjor, ifølge deres ferske årsrapport

209 milliarder kroner var pensjonsutbetalinger, 172 milliarder var arbeids- eller sykdomsrelaterte ytelser, 36 milliarder var ytelser til foreldre og fire milliarder var utbetalinger av øvrige stønader.

Dersom antall mottakere legges til grunn, så topper alderspensjonister listen med 953.800 personer, fulgt av mottakere av barnetrygd (726.600) og sykepenger (497.800).

– Selv om mange av mottakerne får utbetalt alderspensjon og barnetrygd, ser vi likevel at hver tredje innbygger i arbeidsfør alder mottok en livsoppholdsytelse fra Nav i løpet av fjoråret. Det viser både hvor viktig folketrygden er for den norske velferdsstaten, og hvor vanlig det er å få hjelp fra Nav i krevende faser av livet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en uttalelse.

Les også: Pensjonsekspert: – Karrieresteg før 2020 kan gi deg millioner i økt pensjon

Mange får støtte til livsopphold

Ytelser til livsopphold er sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og andre ytelser som knytter seg til arbeid eller sykdom.

Til sammen beløp altså dette seg til 172 milliarder i 2017 og ble utbetalt til 1.152.000 personer.

Det betyr at hver tredje person (34 prosent) i alderen 18-66 år som var bosatt i Norge i fjor, mottok en slik ytelse minst én gang i løpet av året.

På månedsbasis var andelen én av fem (20 prosent).

Oslo ligger lavest med 15 prosent og Aust-Agder høyest med 27 prosent.

Saken fortsetter under bildet.

Kilde: Nav

I tillegg til de 421 milliardene som ble utbetalt til personer i Norge, utbetalte Nav også 7,1 milliarder kroner til personer bosatt i utlandet og 1,3 milliarder kroner til personer med ukjent bosted.

Når det gjelder pengene til personer i utlandet, gikk over halvparten (4,2 milliarder kroner) til alderspensjonister.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Antall klager mot Nav nær doblet i fjor

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Slik har alderspensjonen fra Folketrygden utviklet seg de siste ti årene

Denne våren har det skjedd noe spesielt med strømprisene

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet