Arbeidsavklaringspenger

1 100 flere mottar AAP

Ved utgangen av september mottok 146 274 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). I løpet av 3. kvartal er antallet økt med 1 100 personer. 4,2 prosent av befolkningen i alderen 18 til…