1166 personer anmeldt for trygdesvindel i 2016

Nav ble kåret årets digitale suksesshistorie. Her fra Nav-kontoret på Tøyensenteret. Foto: Wikimedia Commons

Totalt er det anmeldt trygdesvindel for 233 millioner kroner i 2016, noe som er en nedgang på nesten 70 millioner fra 2015. Det er svindel med dagpenger, arbeidsavklaringspenger og sykepenger som topper statistikken.

– Velferdssystemet er et sikkerhetsnett for de som kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. Det er alvorlig når noen velger å misbruke ordningene. Alle som mottar stønad fra NAV har plikt til å gi korrekt informasjon, uttaler arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng til egne nettsider.

Hvert år publiserer Nav statistikk på trygdemisbruk, og flertallet av de anmeldte i fjor jobbet uten å informere NAV.

På grunn av A-ordningen som kom i 2015, opplyser Nav at de har en mye enklere oppgave med å avsløre svindlere.

A-ordningen krever nemlig at arbeidsgivere leverer inntektsopplysninger for sine ansatte hver måned, og da kan Nav sammenligne denne informasjonen med den brukeren selv har oppgitt.

Hele 60 prosent av sakene er avdekket på denne måten.

Les også: To mobilselskaper tilbyr nå overføring av ubrukt mobildata til neste måned

Flest tilfeller av svindel med dagpenger

Tallene fra Nav viser at det i 2016 ble opprettet 730 saker for dagpengesvindel for til sammen 108 millioner kroner.

Videre går 250 saker på svindel med arbeidsavklaringspenger, 101 på svindel med sykepenger, 37 på urettmessig støtte som enslig forsørger og 33 på svindel med barnetrygd.

I tillegg er det opprettet 64 saker som omhandler foreldrepenger/engangsstønad, uførepensjon og annet.

Årsaken til at antall saker er noe høyere enn antall anmeldte personer, er fordi flere personer er anmeldt for bedrageri av flere ytelser.

Les også: Skatteetaten oppfordrer deg til å sjekke årsoppgavene nå

De største sakene gjelder arbeidsmarkedskriminalitet

Mange av de største sakene gjelder arbeidsmarkedskriminalitet. Et fellestrekk ved slike saker er at velferdsmidler utnyttes for å redusere lønnskostnader, noe som gir den aktuelle virksomheten et konkurransefortrinn.

126 personer ble anmeldt for slik kriminalitet i fjor. Av disse er 20 personer anmeldt for medvirkning. Denne svindelen beløp seg totalt til 47,8 millioner kroner.

En av de største sakene gjelder svindel av til sammen 1,4 millioner kroner der arbeidsgiver og arbeidstaker har samarbeidet for å få utbetalt sykepenger, dagpenger og foreldrepenger.

Nav opplyser at trygdesvindel straffes strengt. Høyesterett har uttalt at slik svindel over 1G, det vil si mer enn drøye 90.000 kroner, normalt skal straffes med fengsel.

I tillegg krever Nav også alltid pengene tilbakebetalt.

Les også: Effektiv rente på dette kredittkortet kan være på over én milliard prosent

Diagrammet viser antall personer anmeldt av Nav for trygdemisbruk de siste ti årene. Kilde: Nav

Diagrammet viser samlet beløp forsøkt svindlet hvert år siden 2007. Kilde: Nav

Les også: Test av starthjelpere i lommeformat: De dårligste er usikre eller ubrukelige i kulde

Les også: Slik blir vinnerne av Facebook-konkurranser trukket ut