Rekordmange melder fra om penger i utlandet

Sveits er det mest populære landet for nordmenn å plassere penger i utlandet, viser tall fra Skatteetaten. Bildet viser det sveitsiske parlamentet (Forbundsforsamlingen). Foto: Pixabay

I løpet av 2016 har 515 personer meldt fra om skjulte formuer og inntekter til Skatteetaten. Det er en økning på 34 prosent fra 2015, da 384 personer ønsket frivillig retting.

– Det er flere som kommer til oss for å gjøre opp for seg. Avsløringene av Panama Papers og Bahamas Leaks, samt informasjon om at finansiell informasjon i økende grad utveksles mellom skattemyndigheter, ser ut til å påvike folk til å handle rett, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en melding.

Omkring 1900 personer har siden 2007 meldt fra til Skatteetaten om skjulte inntekter og formuer. Nær 1800 av disse sakene er ferdigbehandlet.

Dette har resultert i en økning av skattbare inntekter på 2,4 milliarder kroner, og formuer på 65 milliarder kroner.

Totalt har dette gitt 1,5 milliarder kroner ekstra i statskassen som følge av økte skatteinntekter.

Les også: 1166 personer anmeldt for trygdesvindel i 2016

Ingen straff ved frivillig retting

Frivillig retting gir skattebetalerne en mulighet til å få fastsatt riktig skatt i ettertid, dersom inntekter og formuer ikke er tatt med på selvangivelsen tidligere.

Da blir skatten med renter beregnet for opptil ti år tilbake i tid.

Du slipper straff og tilleggsskatt så lenge du kommer til Skatteetaten på eget initiativ og oppgir all relevant informasjon. 

Ordning gjelder både for verdier i utlandet og i Norge.

– I skattemeldingen (tidligere selvangivelsen, red.anm.) fyller Skatteetaten ut mye informasjon om norske forhold på forhånd. Informasjon om utenlandsinntekter og formue blir ikke automatisk forhåndsutfylt. Du er selv ansvarlig for å sjekke at opplysningene stemmer og for å legge til om noe mangler, sier Holte.

Les også: Test av starthjelpere i lommeformat: De dårligste er usikre eller ubrukelige i kulde

Mest penger i Sveits

Det kan se ut som om Sveits er det det mest populære landet for nordmenn å plassere penger i utlandet.

I 2016 behandlet Skatteetaten 174 saker fra dette landet, med en fastsatt formue på til sammen ti milliarder kroner.

– Sveits, Storbritannia med kanaløyene, USA, Tyskland og Luxemburg er blant de mest vanlige gjemmestedene for utenlandsformuer, sier Holte.

29 av sakene som ble ferdigbehandlet i 2016, hadde uoppgitt formue og inntekter i Norge.

Les også: Kommuner vil ikke avvikle eiendomsskatten på fritidsboliger