En halv million fondsparere kan gå glipp av gunstig skattefordel

Administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening (VFF), Bernt S. Zakariassen, minner om at du kun har dager på deg for å utnytte gunstig overgangsregel for aksjesparekonto. Foto: Irene Sandved Lunde

Over 100 milliarder kroner er nå flyttet inn på en aksjesparekonto, men fortsatt står en tredjedel av aksjefondskapitalen utenfor ordningen, viser ny statistikk.

Aksjesparekonto (ASK) ble lansert høsten 2017, og siden da har du hatt mulighet til å flytte aksjer og aksjefondsandeler inn på kontoen, uten det har utløst gevinstskatt.

Denne muligheten gjelder imidlertid ikke etter nyttår. Overgangsvinduet er med andre ord i ferd med å stenges.

Fra 1. januar 2020 regnes flytting av eksisterende midler inn på ASK-konto som realisasjon, og du må betale skatt av den opparbeidede gevinsten.

– Med unntak av dem som har urealisert tap på investeringene sine, er det ingen grunn til å la være å flytte eksisterende beholdning over på en aksjesparekonto, sier Bernt Zakariassen, adm. dir. i Verdipapirfondenes forening (VFF), i en pressemelding.

Annonse:


Hovedfordelen med aksjesparekonto er at du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond innenfor ordningen uten at det utløser løpende gevinstskatt.

Skatten betales først når du tar midler ut av kontoen.

Les også: Nordeas største eier: Kundene bør betale for å ha penger i banken

Mange kan gå glipp av gullkantet mulighet

Nye tall fra VFF viser at 65 prosent av personkunders aksjefondskapital nå er plassert på en aksjesparekonto.

Totalt er det opprettet 583.000 aksjesparekontoer med en forvaltningskapital på 101 milliarder kroner.

I tillegg kommer enkeltaksjer, som ikke er inkludert i disse tallene.

Det betyr også at 35 prosent av sparepengene våre i aksjefond, tilsvarende 54 milliarder kroner, ennå ikke er flyttet over til aksjesparekonto.

Til NRK anslår Zakariassen at over en halv million nordmenn fortsatt har midler som faktisk kan flyttes.

Tabellen viser andelen aksjefondsplasseringer i ASK og utviklingen siden 2017. Kilde: VFF

Les også: Her er 12 grep du kan gjøre før nyttår for å redusere skatten

Flytt til ASK-konto innen 1. desember

Skal du flytte dine eksisterende midler inn på en ASK-konto hos en annen tilbyder enn du har i dag, må du gjøre dette før 1. desember.

– Årsaken til at denne fristen er satt, er at det erfaringsmessig tar noe tid å få flyttet midler fra en fondstilbyder til en annen, sier Zakariassen, og legger til:

– For å legge til rette for en velordnet overføring av kundenes midler til aksjesparekonto før overgangsvinduet lukkes ved nyttår, har bransjen blitt enige om å sette fristen til 1. desember.

Rekker du ikke fristen 1. desember, anbefales det at du oppretter en ASK-konto hos den fondstilbyderen du har i dag, før årsskiftet.

Deretter kan du opprette en ASK-konto hos det selskapet du ønsker å flytte til, for deretter å overføre midlene til denne ASK-kontoen etter nyttår.

Når du først har overført dine eksisterende aksjer og fond til en aksjesparekonto innen nyttår, er du innenfor ordningen og slipper å betale gevinstskatt hvis du flytter hele eller deler av beholdningen over på en annen ASK-konto på et senere tidspunkt.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Finansportalen: Enorme prisforskjeller mellom aksjesparekontoene

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Her er alt du må vite om den nye IPS-ordningen

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Advokater: Derfor bør du opprette en fremtidsfullmakt