Advokater: Derfor bør du opprette en fremtidsfullmakt

Det er viktig å opprette fremtidsfullmakt i tide, det vil si mens du ennå er frisk og ved dine «fulle fem». Illustrasjonsfoto: Pixabay

Med en fremtidsfullmakt kan du forsikre du deg om at din økonomi og dine personlige interesser blir ivaretatt på en god måte den dagen du eventuelt ikke er i stand til det selv.

– Hvis du skulle havne i en situasjon hvor du ikke lenger er i stand til å ivareta egen økonomi og personlige interesser, vil fylkesmannen oppnevne en verge som vil ivareta dette for deg, sier Andreas Poulsson, senioradvokat og leder for familierettsavdelingen i Codex Advokat Oslo, til Pengenytt.

Senioradvokat Andreas Poulsson ved Codex Advokat Oslo. Foto: Codex

Dette er dog ikke optimalt, da det er liten sannsynlighet for at den oppnevnte vergen vet hvordan akkurat du vil ha det og hvordan du vil at dine penger skal disponeres.

Med den nye vergemålsloven, som trådte i kraft i 2013, kom det imidlertid et alternativ, nemlig muligheten til å opprette en fremtidsfullmakt.

– En fremtidsfullmakt gir deg en mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv, sier Poulsson.

En fremtidsfullmakt er med andre ord et «privat alternativ» til vergemål, ifølge senioradvokaten.

I Vergemålsloven § 78 er det definert slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Les også disse sakene om fremtidsfullmakt:

Ny rapport: Mangelfulle maler for fremtidsfullmakt gir falsk trygghet

Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt

Risikerer at formuen blir låst

– Uten fremtidsfullmakt risikerer du at formuen din blir låst, og det kan også føre til at du må betale en høyere pris for din sykehjemsplass, advarer advokat Poulsson, og legger til:

– I en fremtidsfullmakt kan du for eksempel regulere at eiendeler kan selges og at det kan gis forskudd på arv eller gaver til for eksempel barn og barnebarn.

Annonse:


Advokat Just Finne, tidligere kommuneadvokat i Bærum kommune, mener også at det kan være en dårlig løsning med offentlig oppnevnt verge. 

– Det er begrensninger på hva en verge kan gjøre. Oftest kjenner ikke vergen til vedkommende på forhånd, og det kan være en byråkratisk prosess, både å få oppnevnt en verge og å få fylkesmannens samtykke til disposisjoner som kan synes nødvendige, sier han til Pengenytt.

– Dersom det ikke er oppnevnt verge, har de nærstående rett til å foreta enklere økonomiske disposisjoner knyttet til boligen og daglig underhold med videre. Over tid er ikke dette alltid tilstrekkelig, og det er ikke alltid nærstående som kan påta seg dette, legger han til.

Les også: Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Sørg for å opprette en fremtidsfullmakt før det er for sent

Advokat Just Finne. Foto: Privat

Ifølge Just Finne må en fremtidsfullmakt, også kalt «privat vergemål», opprettes mens du ennå er ved dine «fulle fem».

Du bestemmer selv hvem som skal representere deg som fullmektig, samt hva fullmakten skal omfatte.

Eksempler på innhold kan være alt fra enkle gjøremål til å selge leilighet, hytte, bil osv. når behovene for bruk ikke lenger er til stede, ifølge Finne.

Han mener bestemt at fullmektigen, enten det er en ektefelle, slektning eller venn, på en enklere måte enn en verge vil kunne handle på vegne av deg.

Fremtidsfullmakten må dessuten gjerne opprettes samtidig med et eventuelt testamente, mener Finne.

– Da må det påsees at den ikke kommer i konflikt med bestemmelser i testamentet. Vergemålsloven har også andre bestemmelser, som må hensyntas både ved utforming og når det handles etter fullmakten, sier han.

– Det sier seg selv at en slik fremtidsfullmakt ofte ikke vil bli aktuell å ta frem, i motsetning til et testamente. Det kan likevel være godt å vite at alt blir godt ivaretatt, dersom situasjonen skulle oppstå, legger han til.

– Har du selv opprettet fremtidsfullmakt?

– Godt spørsmål. Nei, det har jeg ikke, men jeg har planer om å gjøre det, svarer Finne.

Les også: Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

For mange er det allerede for sent

Tall fra Nasjonalforeningen for Folkehelsen viser at det i dag er 77.000 mennesker i Norge med demens, og foreningen tror dette tallet blir doblet i løpet av de neste 20 årene.

Det er dessuten over 350.000 nære pårørende til demente i dag, ifølge foreningen.

Mange tror det bare er gamle mennesker som blir rammet av demens, men faktisk er 4000 av de med denne sykdommen under 65 år.

I tillegg til demens, kan også andre sykdommer og skader gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp.

Eksempler på dette er lammelser etter slag eller fall og Parkinsons sykdom.

Dette kan skje uansett alder, så du kan derfor gjøre lurt i å tenke gjennom hva du ønsker skal skje i en slik situasjon.

Hold deg oppdatert på skatt og andre privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Nå kan du få boliglån med automatiske rentekutt etterhvert som lånet nedbetales

Har du solgt en arvet bolig? Ikke glem dette fradraget

Skattebetalerforeningen tror sannsynligheten for gjeninnføring av arveavgift har økt

Strømekspert om ny strømavtale til Coop-medlemmer: – Nesten for god til å være sann

Altinn-direktøren vil fjerne byråkratiet som etterlatte møter

[annonser]

Få uforpliktende tilbud på advokathjelp her