Har du solgt en arvet bolig? Ikke glem dette fradraget

Ikke alle er klar over at de har krav på fradrag for salgskostnader når de selger en arvet bolig skattefritt. Bildet viser en bygård i Niels Juels gate på Frogner i Oslo. Foto: Jan-Tore Egge/ Wikimedia commons

Selv om du er fornøyd med å selge en arvet bolig til millioner av kroner uten å skatte av det, må du ikke glemme at du kan ha krav på et «ukjent» fradrag.

De fleste boligsalg i Norge skjer uten at det utløser skatteplikt. Det vil si at du verken skal betale skatt av gevinsten, eller får fradrag for tap.

For at et salg av en bolig ikke skal være skattepliktig, må kravene til eier- og botid være oppfylt. Dette varierer etter hvilken type bolig det er snakk om.

For en ordinær bolig er kravene at salget må skje eller avtales mer enn 12 måneder etter at boligen ble kjøpt, arvet eller mottatt som gave, og du som eier må ha brukt boligen til egen bolig i minst 12 av de siste 24 månedene før salget skjer.

Annonse:


For hytter og fritidseiendom er kravet at du må ha brukt og eid den i minst fem av de siste åtte årene før salget skjer.

Salg av boligeiendom som du ikke bruker som ditt eget hjem, for eksempel en utleiebolig, vil alltid være skattepliktig. Tilsvarende vil et tap være fradragsberettiget.

Det er også hovedregelen ved tomtesalg og salg av annen fast eiendom.

Les også: Skattekalender for 2018: Her er alle de viktigste datoene

Du overtar arvelaters skatteposisjon

Når du arver en bolig, så overtar du i utgangspunktet arvelaters skatteposisjon.

Det vil si at når arvelater kunne solgt en bolig skattefritt, så skal inngangsverdien din settes til markedsverdien ved overtakelse/ dødstidspunktet.

La oss si at du arvet en bolig til 3,5 millioner kroner i fjor sommer, og at avdøde innfridde kravet til eie- og botid.

Da ville et eventuelt videresalg av boligen kort tid etter til 3,5 millioner kroner ikke utløse skatteplikt.

Snarere tvert i mot, ifølge Skattebetalerforeningen. For salgsomkostningene du hadde i forbindelse med salget reduserer nemlig eiendommens utgangsverdi, og gir deg derfor et fradragsberettiget tap.

Hvis du hadde 150.000 kroner i omkostninger til for eksempel takstmann, eiendomsmegler, annonsering og reiseutgifter tilknyttet salget, har du krav på et skattefradrag verdt 36.000 kroner (150.000 kroner x 24 prosent). 

Ventet du en tid før du solgte boligen, vil kun verdistigningen eller tapet mellom arvetidspunkt og salgstidspunkt skattlegges eller være fradragsberettiget.

Uansett vil kostnadene du hadde i forbindelse med salget redusere skattepliktig gevinst eller øke fradragsberettiget tap.

Les også: Tre metoder for å selge din utleiebolig skattefritt

Bodde avdøde på sykehjem?

I noen tilfeller er arvelater forhindret fra å bo hjemme den siste tiden før vedkommende går bort.

Dette trenger imidlertid ikke å bety at kravet til botid brytes.

For ifølge Skatteetaten gis boligeier unntak fra regelen om botid dersom vedkommende:

  • brukte boligen som fast bolig og måtte (på grunn av sykdom eller lignende) fraflytte den, eller
  • kan bevise at planen var å bruke boligen, men ble forhindret i å flytte inn.

Årsaker til forhindret botid kan i tillegg til helsemessige årsaker være arbeid eller lignende grunner.

Dersom du ikke oppfyller kriteriet om botid, må du betale skatt av gevinsten eller fradragsføre et tap.

Gevinstskatten på boligsalg er for inntektsåret 2017 på 24 prosent.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

– Boligeiere går glipp av flere hundre millioner kroner i året

Dette er nytt i årets skattemelding

Dette er de viktigste skatteendringene for deg i 2018

Bilekspert: – Selg dieselbilen så raskt som mulig, eller kjør den helt ut

Stor test: Her er kortene som gir deg størst rabatt på drivstoff