Vil at Airbnb og andre deleplattformer skal rapportere til Skatteetaten

Airbnb, og andre deleplattformer må nå snart belage seg på at de får rapporteringsplikt til Skatteetaten. Det vil gjøre den vanskeligere for utleiere å unndra inntekter til beskatning. Foto: Pixabay

Finansdepartementet foreslår at alle deleplattformer skal bli rapporteringspliktige til Skatteetaten, og vil starte med plattformer som formidler boligutleie.

Forslaget, som ble sendt til høring rett før påske, innebærer at digitale plattformer som formidler tjenester og utleie av kapitalobjekter, skal gi skatterelevante opplysninger om tjenesteyteren eller utleieren til Skatteetaten.

Forslaget legger til rette for rapportering innen hele delingsøkonomien, men i første omgang foreslås det at ordningen innføres for plattformer som formidler utleie av fast eiendom.

Dersom dette blir vedtatt, vil det bety at det blir vanskeligere å unndra slike inntekter til beskatning.

Annonse:


– Forslaget vil gjøre det enklere for tjenesteytere og utleiere i delingsøkonomien å betale riktig skatt, og vil bidra til likere konkurransevilkår for næringslivet, sier finansminister Siv Jensen i en kommentar.

Formidlere av utleie av fast eiendom som bruker andre formidlingskanaler enn digitale plattformer skal også rapportere til Skatteetaten, foreslås det.

Høringsfristen er satt til 1. juni.

Les også: Skattekalender for 2018: Her er alle de viktigste datoene

Skattereglene for korttidsutleie endret fra i år

Dersom du leide ut hele boligen din i en periode fjor, og inntektene var 20.000 kroner eller lavere, slipper du skatt. Var beløpet derimot høyere, må du betale 24 prosent skatt av hele leieinntekten fra første krone.

Leide du ut mindre enn halvparten av din egen bolig, var leieinntektene skattefrie.

Fra og med inntektsåret 2018 har imidlertid regjeringen strammet inn på skattereglene for inntekter fra korttidsutleie av egen bolig, uansett om det er snakk om utleie av hele eller deler av den.

De innebærer at inntekter fra utleie av egen bolig i mindre enn 30 dager er skattepliktige etter en sjablongmetode (inntekter inntil 10.000 kroner er skattefrie, mens 85 prosent av det overskytende beløpet regnes som skattepliktig inntekt).

Kapitalinntekt skattlegges med 23 prosent i 2018.

Beløpsgrensen gjelder for boligen i hele inntektsåret, og ikke per utleieforhold. Trettidagersgrensen knytter seg til hvert utleieforhold.

Innstrammingen ble begrunnet med at kortidsutleie kan gi betydelige leieinntekter, og at det kan føre til at enkelte boligeiere trekker sine utleieenheter fra det tradisjonelle utleiemarkedet.

Hold deg oppdatert på skatt og andre privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette er nytt i årets skattemelding

Har du solgt en arvet bolig? Ikke glem dette fradraget

Dette er de ti vanligste spørsmålene Skatteetaten får om skattemeldingen

Salg av egen bolig kan gi deg skattesmell

Levere skattemelding på vegne av avdød? Dette bør du vite

Pensjonist trakk fra eiendomsskatten på selvangivelsen