Strømekspert om ny strømavtale til Coop-medlemmer: – Nesten for god til å være sann

Coop har nå inngått et samarbeid med strømleverandøren LOS, noe som gir medlemmene tilgang til en svært gunstig strømavtale. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Over 1,6 millioner Coop-medlemmer får nå tilbud om å tegne strømavtale med den Agder Energi-eide strømleverandøren LOS. – En svært konkurransedyktig avtale, sier strømekspert.

LOS AS er et heleid datterselskap av Agder Energi AS, med hovedkontor i Kristiansand.

Selskapet, som per i dag har flesteparten av sine kunder på Sørlandet, har nå inngått et samarbeid med Norges nest største dagligvareaktør.

− Vi er svært glade for at Coop har valgt LOS som samarbeidspartner for sine medlemmer. Målet har vært å tilby Coop sine medlemmer en svært gunstig strømavtale med unik medlemsbonus på strømforbruket. Vi gleder oss til å rulle ut tilbudet til alle Coop-medlemmer, sier Margit Unander, administrerende direktør i LOS, i en pressemelding.

Coops strømavtale hos LOS er en spotprisavtale med et fast og et variabelt påslag. Disse påslagene er på hhv ni kroner per måned og 3,45 øre per kWh.

Annonse:


For å gjøre det litt mer sammenlignbart med avtaler uten et fast månedskostnad, blir det totale påslaget (både det faste og variable) på 3,99 øre per kWh for en husholdning med et årsforbruk på 20.000 kWh.

Bruker du 15.000 kWh per år, blir det totale påslaget på 4,17 øre per kWh.

Ved å tegne Coop Strømavtale gjennom LOS får du dessuten to prosent medlemsbonus på strømforbruket ditt, samt 200 kroner rett inn på medlemskontoen din i velkomstbonus.

Les også: Rekordmange husholdninger bytter strømleverandør

Strømekspert mener avtalen nesten er for god til å være sann

Thomas A. Braathen. Foto: Privat

Thomas A. Braathen er daglig leder og partner i rådgivningsselskapet Kompass Energi, som bistår små og store bedrifter med innkjøp av strøm.

På oppdrag fra Pengenytt har han gransket avtalevilkårene med lupe.

– Denne avtalen er nesten for god til å være sann, sier han, og legger til:

– Den er faktisk så bra at jeg ikke helt klarer å se hvordan LOS skal tjene penger på dette.

For etter hans beregninger vil LOS tape rundt 135 kroner per kunde med Coop-avtale det første året de er kunder, gitt at de har et årsforbruk lik landsgjennomsnittet og strømprisen er på nivå med gjennomsnittet for de siste tre årene.

Fra år to har Braathen regnet seg frem til at LOS vil tjene 65 kroner per kunde per år. LOS er derfor avhengig av at kundene blir i godt over tre år, før selskapet kan begynne å tjene penger.

I og med at gjennomsnittlig levetid på et kundeforhold i strømbransjen er 2,5 år, blir regnestykket sannsynligvis negativt for LOS, mener strømeksperten.

I disse tallene er det dessuten ikke tatt høyde for at LOS eventuelt må betale Coop en pris per kunde eller yte annen markedsstøtte, noe som i så fall kan gjøre regnestykket enda dårligere.

Les også: Mer enn 740.000 husholdninger har variabel strømpris. Det koster dem dyrt

Det finnes noen men

Braathen skjønner at LOS ser annerledes på det, og at selskapet ikke ville inngått en slik avtale med mindre de trodde de ville tjene på det.

Han nevner derfor fire mulige måter LOS kan få mer penger ut av Coop-kundene på.

Annonse:

Den første går på de såkalte regulerkraftkostnadene fra Statnett, som alle strømselskap legger inn i innkjøpsprisen på kraft.

– Dette er reelle kostnader som kraftleverandøren har, men det er vanskelig for kundene å etterprøve om strømselskapene legger inn noe ekstra her, sier Braathen.

Han mener disse kostnadene normalt ikke skal overstige 0,1 øre per kWh.

Videre så inngår lovpålagte elsertifikater i det variable påslaget på 3,45 øre per kWh til LOS, men strømselskapet forbeholder seg retten til å endre påslaget «ved endring i markedssituasjonen» for disse.

– I og med at markedet for elsertifikater endrer seg hele tiden, blir det viktig at en eventuell økning i påslaget ikke overstiger den underliggende endringen i elsertifikatmarkedet, sier Braathen.

Den tredje muligheten for LOS å melke Coop-kundene ekstra på, er om kundene ikke velger elektronisk forsendelse av faktura. Ved papirfaktura tilkommer nemlig et fakturagebyr på 29 kroner per måned.

– Til sist kan det hende at LOS forventer et mersalg til kundene med Coop-avtale. Det kan for eksempel være opprinnelsesmerket strøm til 365 kroner i året eller forsikringen LOS Trygg til 548 kroner per år, sier strømeksperten, og legger til:

– Hvis man klarer å styre unna tilleggstjenestene, unngå papirfakturaen og LOS ikke øker påslaget ut over endringen i elsertifikatmarkedet, virker dette absolutt å være en konkurransedyktig strømavtale.

Les også: Høyeste strømpris på 20 år i tredje kvartal i år

Tror bonus på strømforbruk kan få kunder til å bli værende

Margit Unander, direktør privatmarked i LOS. Foto: LOS

Margit Unander, administrerende direktør i LOS, oppgir i en epost til Pengenytt at hun er glad for å høre at Braathen mener strømavtalen er konkurransedyktig.

– Vi er svært glade for at Coop har valgt LOS som partner for å tilby strøm til sine medlemmer, skriver hun videre, og legger til:

– Det er sterk konkurranse om kunden i dagens strømmarked og størrelsen på kundeporteføljen er viktig for å være en kostnadseffektiv og konkurransedyktig leverandør. Coop er en av landets største medlemsorganisasjoner med en svært lojal kundemasse, og vi i LOS har vært villige til å strekke oss langt for å få på plass en avtale. I LOS ser vi på dette som et langsiktig samarbeid hvor vi sammen kan skape verdier både for kunden, Coop og LOS.

Unander oppgir at det er flere årsaker til at de ønsker å tilby en så konkurransedyktig avtale, og lister opp:

  • Coop gir en unik mulighet til å nå ut til en stor kundegruppe utenfor LOS sitt hjemmemarked i Agder
  • Vi forventer lengre levetid per kundeforhold og lavere churn (kundefrafall, red.anm.), drevet av en unik avtale med bonus på strømforbruk og lojalitet til Coop.
  • Erfaringsmessig vil noen kunder velge tilleggsprodukter fra LOS, som også kan bidra positivt

På spørsmål om hva LOS fakturerer kundene i regulerkraftkostnad, svarer Unander slik:

– LOS fakturerer alle kunder med spotprisavtale 0,1 øre per kWh i regulerkraftkostnad, dette gjelder også kunder på Coop Strømavtalen. Påslaget dekker LOS sine reelle kostnader for innkjøp av regulerkraft og bidrar dermed ikke til margin for LOS.

Les også: Dette er de beste «bensinkortene» å bruke i Norge og utlandet i 2018

Har vært etterspurt av medlemmene lenge

Geir Jostein Dyngseth, organisasjons- og medlemsdirektør i Coop Norge, forteller at en strømavtale har vært etterspurt av Coops medlemmer i lengre tid.

– Vi jobber kontinuerlig med å tilby våre medlemmer medlemsnytte både internt i Coop og gjennom samarbeidsavtaler med eksterne aktører. Når vi har spurt medlemmene våre om hva slags medlemsfordeler de ønsker seg, har veldig mange svart at de ønsker seg billigere strøm, sier han, og legger til:

– Vi kontaktet en rekke strømleverandører, og den eneste strømleverandør som kunne tilfredsstille Coops krav var LOS AS.

Dyngseth håper dette blir en god løsning for Coop-medlemmene, og oppfordrer medlemmene om å sammenligne strømavtalen sin med den nye Coop strømavtalen.

− Vinteren står snart for døren, og med den kalde årstiden følger også høyere strømforbruk. Derfor tror vi at mange Coop-medlemmer er glade for å få et godt strømtilbud, og vi tror mange vil benytte seg av den unike muligheten som denne avtalen gir, avslutter han.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette bruker du mest strøm på hjemme

Styr unna denne nye avtalen fra strømselskapene

Så mye må strømprisen øke for at solcellepanel på taket skal bli lønnsomt

Nå kan du få støtte til energitiltak på hytta

Måten du bremser på kan gi deg ekstra stor verkstedregning

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet