Midt-Norge og Oslo velger spotpris

strømforbruk Strømforbruk, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Strømprisene har nå vært svært høye i en periode, noe som gjør at interessen for fastprisavtaler øker blant kundene. Tall fra sammenligningstjenesten Elskling.no viser at over veldig lang tid har fordelingen ligget på rundt 90 % andel spotprisavtaler, men det seneste halvåret har dette endret seg til nærmere 50/50 i visse perioder.

Prisoppgangen under høsten 2021, samt veldig varierende priser, er trolig det som er hovedårsakene til denne endringen. Elskling.no ser at kundene velger å binde strømprisen for å sikre seg framover.

– Den geografiske forskjellen her er også interessant, sier Anne By Nazemi, leder for sammenligningstjenesten Elskling.no.

I Trøndelag, Oslo og Møre og Romsdal er det fortsatt veldig stor interesse for spotprisavtaler. I Agder, Vestfold og Telemark og Innlandet er det derimot fastprisavtaler som er det dominerende valget for kundene.

Andel spotprisavtaler

  • Trøndelag 89 %
  • Oslo 81 %
  • Møre og Romsdal 80 %

Andel fastprisavtaler

  • Agder 65 %
  • Vestfold og Telemark 61 %
  • Innlandet 59 %

Norge delt i to

Norge har fem prissoner, og rent prisnivåmessig er Norge delt i to. Høye strømpriser i Sør-Norge, og lave i Midt- og Nord-Norge. Så med lave priser i Midt-Norge er det ikke overraskende at husholdningene her velger spotprisavtale. Det interessante er den høye andelen med spotprisavtaler i Oslo. Gjennomsnittlig spotpris for Østlandet i februar var 120,54 øre/kWh, ekskludert avgifter og mva. I Trøndelag havnet gjennomsnittsprisen på 18,06 øre/kWh.

Fastprisavtale kan gi trygghet

Fastprisavtaler er et godt alternativ for de husholdningene som ønsker en forutsigbarhet og trygghet i periodene hvor prisene varierer veldig mye.

– Men det er viktig å tenke på dette med bindingstid, og lese gjennom vilkårene for å se om det f.eks. er bruddgebyr, sier Anne By Nazemi.

– Er man usikker så kan en kortere fastprisavtale være en god måte å sikre seg for en periode framover. På Elskling.no er det enkelt å sammenligne avtaler med både kortere og lengre bindingstid.

Fastprisavtaler mer vanlig hos våre naboer

Elsklings virksomheter i Sverige og Finland viser at sammenlignet med våre naboland, så er andelen norske husholdninger med fastprisavtale fortsatt veldig lav. Finland har høyest andel der over 80% av husholdningene har fastprisavtale. I Sverige er det nærmere 60% av kundene som har fastprisavtale.