Leserinnlegg: Familiene må få bestemme selv!

familie Familie, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Fremskrittspartiet har lenge ment at familiene selv må få bestemme hvordan de vil fordele foreldrepermisjonen mellom seg.

Av: Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson og Silje Hjemdal, familiepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

Dagens tredeling av permisjon gjør at mange mødre må tilbake på jobb når barna er veldig små. For noen går dette helt fint, mens andre vil være hjemme lengre. Noen trenger mer tid til å komme seg etter fødsel, andre har ikke en arbeidssituasjon som gjør at de kan fortsette å amme etter at de er tilbake i jobb. 

FrP har flere ganger uttrykt bekymring for at kvinner tar ulønnet permisjon for å få være lengre hjemme med barna. En fersk undersøkelse fra NAV viser resultatene etter tredelingen: Nesten halvparten av alle nybakte mødre i fjor tok ut ulønnet permisjon. Det viser at dagens ordning ikke fungerer. Derfor har vi fremmet forslag i Stortinget som skal behandles i vår om fri fordeling av permisjon, for å gi mer valgfrihet til familiene.

Ulempene med ulønnet permisjon er mange: Man går glipp av pensjonsopptjening, mister rettigheter i folketrygden, man blir enda mer avhengig av partneren sin for å forsørge seg og man går glipp av inntekt. I tillegg blir forskjellen enda større mellom de familiene som har råd til at en forelder går ut i ulønnet permisjon, og de som ikke har det. Det at så mange kvinner nå tar ut ulønnet permisjon er et tilbakeskritt for likestillingen, som forkjemperne for dagens tredeling er så opptatte av. Likestilling handler ikke om at alt skal være likt, det handler om å få bestemme selv.

For Fremskrittspartiet er det viktig at familiene ikke skal fortsette å brukes som brikker i et likestillingspolitisk spill, men få friheten til å velge selv. Det er selvfølgelig kjempebra at fedre tar ut foreldrepermisjon, det håper og tror vi at de vil fortsette med. Det er også veldig bra at noen tar ut mer enn de 15 ukene de har i dag, men det er ikke gitt at det passer for alle. 

Undersøkelsen fra NAV underbygger det FrP har sagt hele veien, og tallenes tale er helt tydelige: Mange familier er misfornøyde med dagens situasjon. Familiene ønsker ikke at politikerne skal bestemme for dem, de vil bestemme selv.