Enighet i frontfaget

industri Industriarbeider, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Forbundsleder Jørn Eggum er meget fornøyd med et oppgjør som styrker kjøpekraften til medlemmene. Resultatet fra frontfagsoppgjøret gir en lønnsøkning på 3,7 prosent.

– Vi har stått på for at vanlige arbeidsfolk skal sikres økt kjøpekraft. Nå får vi en lønnsramme som gir høyere lønnsvekst enn det som er forventet prisvekst. Det er en viktig seier for norske lønnsmottakere, sier Eggum.

Om lag 23 timer på overtid avsluttet Fellesforbundet og Norsk Industri meklingen på Industrioverenskomsten.

Riksmekleren la fram en skisse til løsning som partene aksepterte. Dette oppgjøret er frontfaget i Norge, og rammen for lønnsutvikling danner normen for de øvrige lønnsoppgjørene.

– Nå har vi levert et oppgjør som står seg godt i usikre tider. Vi sikrer bedriftenes konkurranseevne og velferdsstatens utvikling, samtidig som vi styrker kjøpekraften, sier Eggum.

Økt kjøpekraft

Resultatet inkluderer et generelt tillegg på 4 kroner, økning av overenskomstens satser og i tillegg får alle arbeidstakere innen tekstilbransjen et eget tillegg på 2 kroner. Minstelønnssatsene er økt med 10 kroner. Det skal også gjennomføres lokale forhandlinger.

– Dette er tøffe tider for mange. Prisene øker. Da er det veldig viktig at vi også får gode, anstendige lønnsoppgjør, sier Eggum.

Etter- og videreutdanning

Kompetanseheving er avgjørende for den store omstillingen industrien og arbeidslivet generelt står foran. Fellesforbundet og Norsk Industri sendte derfor brev til regjeringen for å få en storstilt etter- og videreutdanningsreform.

– Vi er glade for at den rød-grønne regjeringen stiller opp for at verdens beste fagarbeidere skal kunne henge med på alle omstillinger framover. I et arbeidsliv i endring er det våre fagarbeidere som skaper framtidas verdier.

Overenskomsten er blitt vertikal og favner nå bredere.

– Nå er grunnlaget lagt for at de som får nye arbeidsoppgaver etter å ha tatt etter- og videreutdanning fortsatt skal være omfattet av Industrioverenskomsten.

Offshore, likestilling og andre saker

I dette oppgjøret er det gjort flere endringer som skal sikre bedre vern av fritiden til folk som jobber offshore. Det blir mer forutsigbart for den enkelte.

Fellesforbundet har også stilt flere likestillingskrav i dette oppgjøret. Likelønn er høyt prioritert.

Partene er blitt enige om at det skal skaffes eget arbeidstøy til kvinner og menn, der det ikke finnes tilfredsstillende unisex-modeller.

I tillegg styrkes tariffavtalens bestemmelser for å sikre et likestilt arbeidsliv. Partene er enige om at det lokalt må utvikles et godt samarbeid for likestilling.

En godbit for de som bruker briller, er at ansatte som trenger det skal tilbys vernebriller med styrke av bedriften. I sum er det dermed mange endringer i tariffavtalene som gjør hverdagen bedre for arbeidsfolk.

– Tariffavtalene handler om lønn, men også om mye mer. Gjennom avtalene videreutvikler vi det norske arbeidslivet til det beste for folk. Når frontfaget har banet vei på disse viktige sakene, følger LO-fellesskapet etter, sier Jørn Eggum og slår fast:

– Mange av disse nye bestemmelsene vil få betydning for langt flere enn våre medlemmer i frontfaget.