Trygdeoppgjøret 2021: I år økes både trygd og pensjoner betydelig

Arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen, presenterte i dag resultatene av trygdeoppgjøret for 2021. Her avbildet etter trygdedrøftingene i fjor. Foto: Ingrid Asp/ ASD

Klokken 11 i dag ble resultatene fra Trygdeoppgjøret 2021 presentert, og der gikk det frem at både trygd og pensjoner øker betydelig, gjeldende fra 1. mai.

Drøftingene om Trygdeoppgjøret 2021 for regulering av grunnbeløpet og pensjoner er nå gjennomførte.

Fra 1. mai i år økes grunnbeløpet i Folketrygden med 4,98 prosent, fra 101.351 kroner til 106.399, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet.

Alderspensjoner under utbetaling blir i år regulerte etter særskilte regler, som Pengenytt omtalte i går.

– I år blir den årlige reguleringen av alderspensjon under utbetaling i tråd med et gjennomsnitt av lønns- og prisøkningen. Det ligger i tillegg inne en kompensasjon for 2020, som gjør at nivået blir som om reguleringen også var slik i 2020. Samlet sett gjør det at pensjonistene kommer vesentlig bedre ut enn vanlige lønnsmottakere, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en uttalelse i dag.

Saken fortsetter under annonsen:


Tallgrunnlaget har vært drøftet med Pensjonistforbundet, Senior Norge, Forsvarets seniorforbund, Landsforbundet for offentlige pensjonister, Funksjonshemmedes Felles­organisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS, Unio og Akademikerne.

Les også: Eldre ektepar fikk bud på 6,35 millioner kroner for småbruk. Blir tvunget til å selge til halv pris

Slik blir reguleringen i 2021

Alderspensjon under opptjening, uføretrygd og andre ytelser som er regulerte gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 4,98 prosent fra 1. mai. Det tilsvarer en årlig økning på 3,83 prosent.

Alderspensjon fra Folketrygden under utbetaling får en økning på 4,99 prosent fra 1. mai. Det tilsvarer en årlig økning på 3,58 prosent. Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon blir regulert på samme måte.

Sammen med Stortinget har dessuten regjeringen økt pensjonene til enslige minstepensjonister i flere omganger.

Fra 1. mai 2020 ble de økt med 4000 kroner, og fra 1. juli 2021 øker de med ytterligere 5000 kroner.

– Under dagens regjering har enslige minstepensjonister fått en betydelig styrket økonomisk situasjon. I tillegg til justeringene fra 2020 og 2021, er pensjonene til enslige minstepensjonister fra før økt i tre omganger under regjeringsperioden vår. Til sammen utgjør det en styrking på om lag 21.000 kroner, sier Røe Isaksen.

Les også: Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt

Pensjonistforbundet vil ikke signere protokollen

Pensjonistforbundet er ikke fornøyd, og velger som i 2015, 2016, 2017, 2019 og 2020 å ikke skrive under protokollen for trygdeoppgjøret.

Forbundet krever økt kompensasjon for etterslepet de siste årene, hvor pensjonistene har fått redusert sin kjøpekraft.

– Vi krever en uenighetsprotokoll i år. Vi er ikke fornøyd med at regjeringen ikke fullt ut kompenserer pensjonistene for etterslepet i fjor, sier Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet, til NRK.

Pensjonistforbundet og de andre organisasjonene i oppgjøret hadde på forhånd krevd en årsvekst i alderspensjonene på 3,83 prosent (5,36 prosent fra 1. mai), ifølge statskanalen.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Fra 1. mai kan enda flere bygge terrasser og tilbygg uten å søke