Trygdeoppgjøret 2021: Ny beregningsmåte skal avgjøre årets pensjonsøkning

Trygdeoppgjøret for 2021 blir presentert i morgen, og da vet landets trygdemottakere og pensjonister hva de kan forvente i økte utbetalinger fremover. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Resultatet av årets trygdeoppgjør blir klart i morgen 20. mai klokken 11.00, og da vet landets pensjonister og trygdemottakere hva de får ekstra å rutte med fremover.

I dag og i morgen har pensjonistenes og arbeidslivets organisasjoner digitale drøftingsmøter med staten for å avgjøre årets trygdeoppgjør.

Resultatet skal etter planen presenteres av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i morgen torsdag klokken 11.00.

Det som gjør pensjonistenes lønnsoppgjør ekstra spennende i år, er at det er innført en ny beregningsmåte.

Alderspensjon under utbetaling har nemlig siden 2011 blitt oppregulert med den generelle lønnsveksten, fratrukket 0,75 prosent.

I år er det derimot vedtatt at pensjonene skal øke med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, men ikke høyere enn lønnsveksten.

Saken fortsetter under annonsen:


I tillegg er det vedtatt at pensjonistene skal få en særskilt kompensasjon i 2021 for at løpende alderspensjon ikke ble regulert med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst i 2020.

Dette vil forhåpentligvis gi den beste pensjonsøkningen på mange år, ifølge Pensjonistforbundet.

Les også: Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Minstepensjonistene kan allerede juble

Det er allerede vedtatt at satsen for minste pensjonsnivå for enslige pensjonister skal økes med 4000 kroner med virkning tilbake fra 1. mai 2020. Altså fra ett år tilbake i tid.

De fleste vil få det nye månedsbeløpet på 333 kroner, samt eventuell etterbetaling fra tidligere måneder, utbetalt inneværende måned.

Den årlige satsen for minstepensjon for enslige økes ytterligere med 5000 kroner fra 1. juli i år. Dette utgjør 417 kroner i måneden, og utbetales første gang fra 20. juli, ifølge Nav.

Vær oppmerksom på at alderspensjonen din fra Folketrygden samordnes med eventuell tjenestepensjon fra eksempelvis KLP eller Statens Pensjonskasse (SPK).

Det vil si at du ikke trenger å få full uttelling på nevnte økninger, ettersom tjenestepensjonen gjerne reduseres når minstepensjonen fra folketrygden øker.

PS: I revidert nasjonalbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å øke satsen for minstefradraget i pensjon fra 32 til 37 prosent. Det skal sikre at minstenivået i alderspensjon for enslige fremdeles blir skattefritt etter at minste pensjonsnivå er økt.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Fra 1. mai kan enda flere bygge terrasser og tilbygg uten å søke

Eldre ektepar fikk bud på 6,35 millioner kroner for småbruk. Blir tvunget til å selge til halv pris