Nå kommer nye regler for foreldrepenger, og «fedrekvotefellen» fjernes

Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i folketrygdloven som betyr at alle foreldre får mulighet til å utsette uttak av foreldrepengene til et tidspunkt som passer dem bedre. Men det må skje innen barnet fyller tre år. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Stortinget har vedtatt at alle foreldre kan utsette uttak av foreldrepengene til et tidspunkt som passer dem bedre, og at uttaket ikke trenger å skje sammenhengende.

Foreldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon.

Stortinget har nå enstemmig vedtatt fri utsettelse av foreldrepenger frem til barnet fyller tre år.

Det vil heller ikke lenger være et krav om at foreldrepengene må tas ut sammenhengende. Dermed fjernes den såkalte fedrekvotefellen.

Denne fellen handler om at fedre som ikke skal ta permisjonen direkte etter at mor er ferdig med sin permisjon, mister hele eller deler av permisjonen om de søker for sent.

– Dette betyr at far ikke lenger vil trenge å søke foreldrepenger senest dagen før mor har siste dag med foreldrepenger, slik det har vært frem til nå, uttaler Jørgen Brostrøm, juridisk HR- og ledelsesrådgiver i Simployer, i en kommentar til de nye reglene.

– De som har glemt det, og kun forholdt seg til søknadsfristen på 4-6 uker før man skal ha foreldrepenger, har mistet en dag med fedrekvote for hver dag de har søkt for sent, legger han til.

Les også: Engangsstøtten til nybakte foreldre har økt med 44.300 kroner på fem år

Foreldrepenger må tas ut før nytt barn kommer

I dag er utsettelse av foreldrepenger forbeholdt ansatte som jobber fulltid eller avvikler lovbestemt ferie, men etter endringen vil også deltidsansatte, studenter og andre få denne muligheten.

Nav presiserer på sine nettsider at mor fortsatt må starte uttaket av foreldrepenger senest tre uker før termin, og ta ut mødrekvote minst seks uker etter fødsel.

Mor kan imidlertid søke om utsettelse hvis hun blir for syk eller skadet til å ta hånd om barnet i løpet av de første seks ukene.

Saken fortsetter under annonsen:


Får dere et nytt barn, opphører foreldrepengene når perioden med foreldrepenger for nytt barn starter, ifølge Nav.

Dager med foreldrepenger som ikke er tatt ut før ny periode starter går med andre ord tapt. Dette gjelder også fedrekvoten.

Les også: Arbeidstilsynet gir deg her svar på de vanligste spørsmålene om ferie

Beregningstidspunktet flyttes

Jørgen Brostrøm, juridisk HR- og ledelsesrådgiver. Foto: Simployer

Samtidig med at det nå blir fri utsettelse av foreldrepenger, flyttes beregningstidspunktet for foreldrepenger til uttakstidspunktet.

Dermed kan foreldre tjene opp rett til foreldrepenger frem til de starter selve uttaket av foreldrepenger.

Foreldrepengene beregnes etter inntektsgrunnlaget ved første uttak av foreldrepenger.

– Det innebærer at når en far for eksempel utsetter foreldrepermisjonen i ni måneder, vil beregningsperioden flyttes tilsvarende. Dersom uttaket har startet, blir det ingen ny beregningsperiode ved ny utsettelse, sier Brostrøm.

Lovendringene gjelder for deg som får barn etter 1. oktober 2021.

Les også: Her er seks grunner til at du ikke bør nedbetale studielånet raskere enn du må

Avhengig av aksept fra arbeidsgiver

Det er imidlertid viktig å merke seg at regelverket for permisjon i arbeidsmiljøloven ikke er endret.

Det betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker må være enige om eventuell oppstykking av foreldrepermisjonen.

– Permisjonsrettighetene etter arbeidsmiljøloven er i utgangspunktet heltidspermisjoner, og den ansatte har ikke nødvendigvis krav på å dele opp permisjonen i flere deler eller arbeide delvis i permisjontiden, sier Brostrøm, og legger til:

– Den ansatte har bare rett til dette når løsningen ikke medfører en vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Hva som er vesentlig ulempe kan være vanskelig å vurdere.

Der arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om hvordan permisjonen skal avvikles, kan saken bringes inn for Tvisteløsningsnemnda for avgjørelse.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Titusener av arbeidstakere har ikke fått den pensjonssparingen de har krav på

Ny analyse viser at nesten hver fjerde boligeier selger med tap

Vil sikre at alle får rask og rimelig hjelp i husleiekonflikter

Nå kan begge foreldrene få bostøtte

Ny svindelmetode rammer jobbsøkere