Skattekalender for 2021: Her er de viktigste datoene

Skattekalender: Det er mange datoer å forholde seg til når det gjelder skatt. Her får du oversikten over de viktigste i 2021. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Her kan du se alle de viktigste skattedatoene du må forholde deg til i 2021. Du får også noen nyttige tips til hva du kan gjøre for holde orden på din privatøkonomi.

Når kommer skattemeldingen for inntektsåret 2020? Når er skatteoppgjøret? Når må restskatten betales? Hvilke frister gjelder for 2021?

Svarene på disse spørsmålene, og mange flere, får du her:

Februar 2021

15. februar: Du skal ha mottatt alle årsoppgavene

I løpet av de første ukene av året skal du ha mottatt en sammenstilling av inntekter og forskuddstrekk fra arbeidsgiver og andre som betalte deg lønn eller pensjon i fjor.

Du skal i tillegg ha fått årsoppgaver fra blant andre banken, forsikringsselskapet og barnehagen.

Oppgavene sendes også til Skatteetaten, slik at opplysningene kommer med i den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Finner du noen feil i årsoppgavene, må du straks gi beskjed til den aktøren som har rapportert opplysningene.

Eventuelle korrigeringer kommer med på skattemeldingen dersom Skatteetaten mottar disse innen 1. mars.

Alternativt må du selv gjøre endringen(e) før du leverer skattemeldingen i april.

Les også: Skattekortet for 2021: – Har kanskje aldri vært viktigere å sjekke

Mars 2021

1. mars: Frist for å bli elektronisk bruker

Fordelene med å være e-bruker er blant annet at du får raskere svar på henvendelser til Skatteetaten, du får et eget arkiv for elektronisk post i Altinn og det kan gi deg et tidligere skatteoppgjør.

Du forhindrer dessuten at uvedkommende får tilgang til dine personlige opplysninger.

Er du allerede elektronisk bruker, må du huske å oppdatere kontaktinformasjonen din når denne endres.

Annonse:


15. mars: Frist for å betale forskuddsskatt for personlige skattytere

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), er deltaker i ansvarlig selskap (ANS), eller har andre inntekter eller formue som ikke er trekkpliktig, skal du betale forskuddsskatt.

Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av det du forventer å ha i overskudd, og forfaller fire ganger i året (15. mars, 15. juni, 15. september og 15. desember).

Les også: Mange kan redusere både formue- og eiendomsskatt ved å sjekke post 4.3.2 i skattemeldingen

16. mars: De første skattemeldingene til lønnstakere og pensjonister sendes ut

Ikke alle får skattemeldingen samtidig lenger. Fra og med 16. mars kan de første lønnstakere og pensjonister se sin skattemelding for formues- og inntektsskatt for inntektsåret 2020.

Du finner da foreløpige tall på hva du får igjen eller hva du skylder i restskatt, og kan begynne å sjekke om tallene stemmer.

Det blir fortløpende utsendelse fra 16. mars til 7. april.

23. mars: De første skatteyterne mottar skatteoppgjøret

I år får noen lønnstakere og pensjonister skattemeldingen allerede 16. mars.

Det legges opp til at skatteoppgjøret kan, med noen forbehold, være ferdig i løpet av én til to uker etter at du har levert skattemeldingen.

Det betyr at de første skatteyterne kan få skatteoppgjøret allerede fra 23. mars.

Penger til gode utbetales innen tre uker etter den datoen som står øverst i høyre hjørne på skatteoppgjøret ditt.

Les også: Rundt halvparten av norske boligeiere bør endre formuesverdien på boligen i skattemeldingen i år

April 2021

7. april: Alle skattemeldinger til personer er sendt ut

Alle skattemeldinger for lønnstakere og pensjonister (både elektronisk og på papir) blir sendt ut mellom 16. mars og 7. april.

30. april: Frist for å endre og levere aksjeoppgave

Alle aksjonærer mottar «Aksjeoppgaven» (RF-1088) sammen med skattemeldingen.

Denne gir deg en oversikt over dine aksjer i norske og utenlandske selskap registrert på Oslo Børs, samt egenkapitalbevis i norske sparebanker.

Fra inntektsåret 2019 skal alle norske banker og finansinstitusjoner også innrapportere dine beholdninger i utenlandske aksjer, gevinst/tap og utbytte til Skatteetaten.

Det betyr at du vil få disse opplysningene forhåndsutfylt i skattemeldingen din.

Kontroller oppgaven før du gjør deg ferdig med skattemeldingen. Husk at du bare skal levere oppgaven dersom du gjør endringer i den.

Dersom du har aksjer eller andeler som ikke er oppført i oppgaven, skal du levere oppgaven «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter» (RF-1159).

Merk at RF-1159 fra og med 2019 erstattet skjema RF-1059 («Aksjer og fondsandeler») brukt tidligere år.

Les også: Levere skattemelding på vegne av avdød? Dette bør du vite

30. april: Frist for å endre og levere skattemelding for lønnstakere og pensjonister

Fristen å sjekke skattemeldingen og levere endringer for lønnstakere og pensjonister er 30. april.

Er du næringsdrivende, har du frem til 31. mai på deg.

Stemmer alt, trenger du ikke å gjøre noe som helst.

Siste frist for å søke om utsatt leveringsfrist, er også 30. april. Du kan søke om maksimalt én måneds utsettelse.

Dersom det innvilges utsettelse, kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni. Det samme gjelder hvis du leverer skattemeldingen på papir.

Les også: Dette er de ti vanligste spørsmålene Skatteetaten får om skattemeldingen

Mai 2021

31. mai: Frist for å endre og levere skattemelding for personlig næringsdrivende

Alle næringsdrivende må levere skattemelding, og denne må, sammen med alle skjema/vedlegg, leveres elektronisk, uansett selskapsform.

For bedrifter med enkle skatteforhold kan leveringsformen «Næringsrapport skatt» benyttes til å levere skattemeldingen. Sjekk her om det passer for din bedrift.

Også næringsdrivende kan søke om utsettelse på levering av skattemelding. Fristen for å søke om dette er 31. mai.

Søker du utsettelse av fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende for 2020, blir leveringsfristen i år automatisk forlenget fra 31. mai til 20. august.

Virksomheter og tredjeparter som ikke overholder fristen for levering, kan risikere tvangsmulkt. Det vil si at dere må betale et gebyr for hver dag den ikke er levert.

Satsen er et halvt rettsgebyr per dag (599,50 kroner i 2021), og maksgrensen er 50 rettsgebyr (59.950 kroner).

Les også: Salg av egen bolig kan gi deg skattesmell

31. mai: Betal inn restskatt og unngå renter

Alle som vet at de betalte for lite skatt i fjor, kan velge å betale inn ekstra innen 31. mai for å slippe rentene på restskatten.

Bruk i så fall kontonummer og KID-nummer som du finner på skattemeldingen.

Renten i år er imidlertid 0,0 prosent, beregnet fra 1. juli 2020 (inntektståret) frem til forfall for første termin for restskatt det påfølgende skatteåret i 2021.

Du har derfor ingen hensikt å betale det du skylder før du må.

Les også: Glem forbrukslån! Du kan låne gratis av staten

Juni 2021

15. juni: Frist for å betale forskuddsskatt for personlige skattytere

Se forklaring 15. mars.

Annonse:

24. juni: De fleste lønnstakere og pensjonister har mottatt skatteoppgjøret

Skatteoppgjøret sendes ut til fleste lønnstakere og pensjonister mellom 23. mars og 24. juni.

Du får et varsel på epost eller tekstmelding når skatteoppgjøret ditt er klart. Sørg derfor for at kontaktinformasjonen din er oppdatert her.

Dersom du ikke har fått oppgjøret innen 24. juni, er neste mulighet august. Deretter blir det løpende oppgjør frem til slutten av oktober.

De som leverer skattemeldingen på papir får skatteoppgjøret tidligst i august.

Personer bosatt i utlandet, og som mottar pensjon fra Norge, får sitt skatteoppgjør i siste pulje (slutten av oktober).

Les også: Du kan fortsatt gjøre endringer i skattemeldingen din

August 2021

19. august: Skatteoppgjør pulje 2 er klart/ de første næringsdrivende mottar skatteoppgjøret

Første mulighet for næringsdrivende og deres ektefeller til å få skatteoppgjøret er rundt 19. august.

Deretter blir det løpende oppgjør frem til slutten av oktober.

Les også: Pensjonist trakk fra eiendomsskatten på selvangivelsen

20. august: Første frist for å betale restskatt

Dersom du må betale restskatt vil du få en faktura med betalingsinformasjon i god til før forfallsfristen.

Fristen for å betale er tre uker etter skatteoppgjøret ditt var klart, men likevel tidligst 20. august.

Skylder du mer enn 1000 kroner, deles summen opp i to terminer for deg.

Det betyr at dersom skatteoppgjøret ditt kommer i juni, er fristen for 1. termin 20. august og 2. termin 24. september.

Får du skatteoppgjøret ditt 9. august eller senere, er fristen for 1. termin 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart og 2. termin 8 uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart.

Hvis betalingsfristen din er på en lørdag eller søndag, kan du betale innen mandagen (første virkedag) etter fristen.

Les også: Skattekortendringer kan gi deg for høyt skattetrekk

September 2021

15. september: Frist for å betale forskuddsskatt for personlige skattytere

Se forklaring 15. mars.

Oktober 2021

Rundt 21. oktober: Skatteoppgjøret for siste pulje er klart

Merk at datoen er foreløpig og at det kan komme endringer.

Les også: Derfor viser ikke skattetallene sannheten

November 2021

Rundt 5. november: Skattelistene blir tilgjengelige for søk

Skattelistene for inntektsåret 2020 blir tilgjengelige for søk på skatteetaten.no.

Vær klar over at søk omfatter nettotall, og at det loggføres hvem som har søkt på deg i skattelistene.

Les også: 14 grep du kan gjøre før nyttår for å redusere skatten din

Desember 2021

15. desember: Frist for å betale forskuddsskatt for personlige skattytere

Se forklaring 15. mars.

15. desember: Utsendelse av skattekortet/skattetrekkmeldingen for 2022 starter

Fra midten av desember skal du kunne se informasjon om skattekortet ditt (skattetrekkmeldingen) på nett.

Dersom du forventer endringer i inntekt, formue og gjeld bør du gå inn å bestille nytt skattekort, slik at du blir trukket mest mulig riktig.

Arbeidsgiver henter skattekortet ditt elektronisk fra Skatteetaten før første lønnsutbetaling i januar.

Hvis du tjener under frikortgrensen (som er på 60.000 kroner i 2021), trenger du ikke betale skatt og må bestille frikort isteden.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

I 2020 ble alle landets kemner-kontor lagt ned

Nå må Airbnb og andre deleplattformer rapportere dine leieinntekter til Skatteetaten

Har du solgt en arvet bolig? Ikke glem dette fradraget

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Advokater: Derfor bør du opprette en fremtidsfullmakt