Foreslår at alle nye boliger og fritidsboliger må bygges ladeklare

Snart kan du bli pålagt å ordne infrastruktur til lading av elbil når du skal bygge bolig. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Regjeringen foreslår nå at alle nye bygg, inkludert boliger og fritidsboliger, skal bli klargjort for installering av ladepunkter til elbil.

Regjeringen vil legge til rette for lading av elbil i alle nye bygg, og foreslår derfor at alle nye bygg, inkludert boliger og fritidsboliger, skal bli klargjort for installering ladepunkter.

Det betyr at boligeiere enkelt kan installere elbilladere når de selv ønsker det, uten å måtte gjøre tilpasninger i bygget eller grunnen.

Regjeringen sender forslag om nye bestemmelser i byggteknisk forskrift (TEK17) på høring i dag, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

– Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Vi har et mål om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025, og at utslippene fra transportsektoren skal være halvert innen 2030. For å få til det, må det bli enklere å velge elbil. Jeg tror økt tilgang til lading er et viktig skritt på veien, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) i meldingen.

Annonse (saken fortsetter under):


Forslaget som sendes på høring går ut på at alle nye bygg og store ombygginger må legge til rette for elbillading på parkeringsplassene tilknyttet boenhetene ved at disse må være ladeklare. Visse unntak gjøres for fritidsboliger.

For gjesteparkering til boliger, arbeidsbygninger og byggverk for publikum, skal 20 prosent av parkeringsplassene, og minimum én parkeringsplass, være ladeklare.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) anslår at kostnadene ved å etablere ladeinfrastruktur i et eksisterende bygg som ikke er ladeklart, grovt sett ligger på rundt 4500-12.000 kroner. Behov for graving kan øke kostnadene ytterligere.

– Norsk elbilpolitikk er en suksess. I 2020 var mer enn annenhver nye bil en elbil. Norge har den høyeste elbilandelen i verden. Hovedgrunnen til denne suksessen er regjeringens avgiftspolitikk, som sikrer at det lønner seg å velge nullutslippsbiler. Tilgangen på offentlig tilgjengelig hurtigladestasjoner over hele landet er også viktig for at folk velger å kjøpe elbil. Nye regler for laderett i borettslag trådte i kraft ved årsskiftet. Dette forslaget føyer seg dermed inn i rekken av offensive elbiltiltak fra regjeringen, sier Astrup.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Fra nyttår må alle beboere i borettslag og sameier være med å betale for elbilladere

Slik reduserer du rekkeviddetapet fra 50 til 15 prosent på vinteren

Bensin- og dieselbiler utgjorde kun 16,6 prosent av nybilsalget i 2020

Måten du bremser på kan gi deg ekstra stor verkstedregning

Vurderer du å lease bil? Her er syv typiske feller