Nå er det slutt på sykepenger ved karantene

Simployer Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm. Foto: Simployer.

Fra 2. februar blir ingen lenger pålagt karantene av helsemyndighetene. Dermed faller også retten til sykepenger ved karantene bort. I lettelsene i koronatiltakene som ble lagt frem 1. februar, kommer det frem at ingen lenger settes i karantene etter å ha vært i nærkontakt med en smittet eller på reise til utlandet.

«Smittekarantene avvikles for alle, men husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg. Øvrige nærkontakter uten symptomer behøver ikke å teste seg, men de bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.», heter det i pressemeldingen fra regjeringen.

– En naturlig følge av at smittevernkarantene fjernes for alle, er naturlig nok at det ikke vil finnes karantenetilfeller som vil gi rett til sykepenger, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Presiseres i rundskriv

At karantene ikke lenger gir rett til sykepenger, presiseres nå også i et rundskriv fra NAV.

«Fra og med 02. februar 2022 er krav til karantene i covid-19 forskriften opphevet. Karantenetilfeller gir derfor ikke lenger rett til sykepenger fra og med 02. februar 2022 siden det ikke lenger er pålagt av helsemyndighetene. Dersom reglene (jf covid-19 forskriften) på et senere tidspunkt endres slik at karantene på nytt blir pålagt av helsemyndighetene vil det gi rett til sykepenger», heter det i rundskrivet.

Isolasjon ved påvist sykdom

Jørgen Brostrøm i Simployer understreker at arbeidstakere som selv blir smittet av korona, fortsatt vil ha rett til sykepenger.

– Når karantene nå er tatt bort, betyr det at vi står igjen med de vanlige reglene for sykepenger og omsorgspenger. Ansatte som blir syke med covid-19, vil på vanlig måte ha rett til sykepenger under sykefraværet. Dersom barn under 13 år blir syke, vil det gi ansatte rett til omsorgspenger for syke barn, sier Brostrøm.

Også ved karantene i utlandet

For noen uker siden uttalte NAV at karantenetilfeller i utlandet også gir rett til sykepenger, noe Simployers rådgivere var uenige i.

– Nå vil ikke dette være noe tema lenger. Ansatte som blir satt i karantene i utlandet i land som har andre karanteneregler enn Norge, vil ikke ha rett til sykepenger i Norge, sier Brostrøm i Simployer.

Når arbeidsgiver vil være strengere

Simployers rådgivere får noen spørsmål fra arbeidsgivere som ønsker å være strengere enn myndighetene, gjennom for eksempel å be ansatte som har smitte i familien om å holde seg hjemme fra jobb.

– Heller ikke slike frivillige karantenetilfeller vil gi rett til sykepenger. Hvis arbeidsgiver ikke kan tilrettelegge for at den ansatte da jobber hjemmefra, så vil arbeidsgivere som ber ansatte om å holde seg hjemme måtte betale vanlig lønn til den ansatte i karanteneperioden, sier Simployers rådgiver.

Han minner om at arbeidsgiver heller ikke har mulighet til å kontrollere om ansatte faktisk tester seg i henhold til myndighetenes anbefaling, og at testing av ansatte med smitte hjemme må basere seg på anbefalinger og tillitt. Les mer om dette her.