Fondssparere hamstret indeksfond gjennom børsfallet

Kron Investeringsdirektør og grunnlegger Joar Hagatun. Foto: Tobias Østmoen.

Kron-kundene benyttet nedturen i den verste januar måneden siden finanskriseårene 2008 og 2009 til å laste opp i indeksfond. Det ble nettokjøpt fond for hele 468 millioner gjennom måneden.

Indeksfond på topp

I januar var 8 av de 10 mest kjøpte fondene indeksfond eller indeksnære fond. Det er fondsleverandørene DNB og KLP som dominerer listen. Dette er i tråd med tall fra Verdipapirfondenes Forening viser at andelen indeksfond hos norske fondssparere i 2021 har steget til 24 %.

– Det er veldig gøy å se at folk har blitt mer bevisste på bruken av indeksfond, det gir rimelig tilgang til markedsavkastning og ikke minst god risikospredning som mange har nytt godt av gjennom denne turbulente perioden med en del sektorer og enkeltselskaper som har falt mye, sier Joar Hagatun

Utnyttet markedsfall

Det ble totalt nettokjøpt fond for hele 468 millioner kroner i januar måned fra kundene i Kron.

– Det er tydelig at mange har utnyttet markedsfallet til å komme seg inn med penger som har stått på sidelinjen, og det var spesielt store innskudd rundt midten av måneden når fallet var på sitt største. Med siste ukes oppgang har mange allerede fått god avkastning på pengene sine.

Teknologisektoren har hatt veldig avkastning de siste årene, men falt mye gjennom januar.

– Januar-fallet rammet vekstaksjer innenfor teknologisektoren spesielt hardt og mange investorer utnyttet de lavere kursene til å kjøpe seg opp i fondet Blackrock Next Generation Technology, forvaltet av verdens største kapitalforvalter avslutter Hagatun.

Topp 10 nettokjøpte fond januar

Kron Indeks Global

KLP AksjeGlobal Indeks V

DNB Global Indeks N

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II

DNB Norden Indeks N

BGF Next Generation Technology A2

KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar

KLP AksjeNorden Indeks