DNB Markets

Global bankuro ga salg av fond i mars

Både aksjefond og high yield rentefond ble nettosolgt i mars av Nordnets kunder. Bankkollapser i USA og Europa skremte nok en del fondskunder. Tross uroen steg verdensindeksen med 2 prosent…

Gikk motstrøms og kjøpte fond

Kron-kundene trosset frykten i markedet og lastet til forskjell fra mange andre opp med fond i februar. Det ble nettokjøpt fond for 217 millioner kroner gjennom den dramatiske måneden. Oslo…