4-5 prosent avkastning i pengemarkedsfond frister

nordnet Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

De siste månedene har trygge pengemarkedsfond vært populære blant Nordnets kunder. De tre mest kjøpte fondene i november er pengemarkedsfond. Globale og amerikanske aksjefond kjøpes også.

– Å få 4-5 prosent avkastning i pengemarkedsfond med svært lav risiko er attraktivt for mange – særlig når aksjemarkedet er så volatilt som i år, og når renten på sparekonto ligger på det halve, forteller Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

I november nettokjøpte Nordnets kunder aksjefond for 113 millioner kroner. Nettokjøpet av rentefond var på 117 millioner i november, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 6 millioner.

Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 989 millioner og solgte for 753 millioner, noe som gir et nettokjøp på 236 millioner i november.

Lavere inflasjonsfrykt gir børsopptur

– Inflasjonsfrykten har avtatt noe gjennom november, med fallende langrenter som konsekvens. Det har gitt ny optimisme på verdens børser.

Verdensindeksen steg med hele 7 prosent målt i dollar. Emerging Markets, eller vekstmarkeder, fikk en etterlengtet opptur i november, med en oppgang på hele 15 prosent målt i dollar.

Her hjemme steg Oslo Børs med ca 4 prosent i november, tross fallende oljepris gjennom måneden.

Pengemarkedsfond på topp

Bankene er kjent for å holde igjen innskuddsrentene når rentene stiger. I et pengemarkedsfond får kundene glede av renteøkningene nesten umiddelbart. Ved utgangen av november gir norske pengemarkedsfond 4–5 % effektiv rente, forteller Sættem.

Han understreker at dette ikke er noen garantert avkastning, men en prognose for avkastningen det neste året, gitt dagens rentenivå og kredittpremier.

– Jeg har ennå til gode å se et pengemarkedsfond som har gitt negativ avkastning over et kalenderår, legger han til.

De tre mest kjøpte fondene i november er KLP Likviditet, Holberg Likviditet og Odin Likviditet. Disse fondene investerer alle i trygge rentepapirer med kort rentebindingstid fra norske kommuner, banker og solide store nordiske selskaper.

Globale indeksfond kjøpes og selges

På salgstoppen i november ligger Nordnet Indeksfond Global ESG, DNB Teknologi og Sissener Corporate Bond.

– Det er litt rart å se at Nordnet Indeksfond Global ESG ligger på salgstoppen, mens KLPs og DNBs globale indeksfond ligger på kjøpstoppen samme måned, kommenterer Sættem. Han ser en mulig forklaring:

Nordnets globale indeksfond har i høst hatt en noe lavere avkastning 12 siste måneder enn KLP og DNBs globale indeksfond. Dette snudde imidlertid i november, og per 1. desember ligger faktisk Nordnets globale indeksfond så vidt foran DNB Global Indeks siste 12 måneder.

Avkastningsforskjellene, som har vært på 1-2 prosentpoeng, skyldes at Nordnets indeksfond følger en litt annen referanseindeks enn KLP og DNB. Nordnets fond følger MSCI World ESG Leaders, som inneholder de 50 prosent antatt mest bærekraftige selskapene i moderindeksen MSCI World. DNB og KLP følger MSCI World Index, men har utelukket noen selskaper basert på egne ESG-analyser.

Sættem mener at det for de fleste er hipp som happ hvilket globale indeksfond de kjøper, så lenge kostnadene er lave. Forskjellene i innhold og avkastning er små på lang sikt, og alle de norskforvaltede globale indeksfondene har en viss ESG-sceening.