KLP Fondsforvaltning


Småsparerne strømmet til KLP-fondene

KLP-fondene økte mest i fondsmarkedet i fjor. KLP-fondene har nå over 10 prosent markedsandel i personmarkedet, en økning fra 3,8 prosent i 2019. Tallene fra Verdipapirenes forening (VFF) er klare….Gikk motstrøms og kjøpte fond

Kron-kundene trosset frykten i markedet og lastet til forskjell fra mange andre opp med fond i februar. Det ble nettokjøpt fond for 217 millioner kroner gjennom den dramatiske måneden. Oslo…


Sterkt resultat for KLP

KLP oppnådde en verdijustert avkastning på pensjonsmidlene tilsvarende 2,6 prosent i fjerde kvartal, og 8,4 prosent for hele året. Konsernets totalresultat er 1,5 milliarder etter fjerde kvartal, opp fra 1,0…