Gikk motstrøms og kjøpte fond

Kron Investeringsdirektør og grunnlegger Joar Hagatun. Foto: Tobias Østmoen.

Kron-kundene trosset frykten i markedet og lastet til forskjell fra mange andre opp med fond i februar. Det ble nettokjøpt fond for 217 millioner kroner gjennom den dramatiske måneden.

Oslo børs-indeksfond som beskyttelse

Alfred Berg indeks havnet på toppen av kjøpslisten i februar, sett bort fra Krons eget globale indeksfond. Alfred Berg fondet følger hovedindeksen på Oslo børs og er lastet opp med hele 17 % Equinor.

– Det er tydelig at en del ser på Oslo børs som en trygg havn i en utrygg verden sier Joar Hagatun.

Fondet har 22 % eksponering mot energisektoren, mens gjennomsnittet av norske aksjefond er kraftig undervektet energi og kun har 16 %, målt etter Morningstar kategori.

Vekter ned aksjer med obligasjonsfond

For første gang er det to obligasjonsfond inne på topp 10 kjøpslisten. Dette kan skyldes at noen ønsker å ta mindre risiko

–  Enkelte ønsker å redusere aksjerisikoen, men har innsett at det er et tapsprosjekt å ha penger på bankkonto til under 1 % rente. Da kan det være et veldig godt alternativ å få 3 % effektiv rente i obligasjonsfond med god risikospredning.

Obligasjonsfondene på listen har utlån til en rekke nordiske banker, kommuner og selskaper av høy kvalitet.

– Dersom man kan tåle litt svingninger vil det nok nå lønne seg å plassere overskuddslikviditet andre steder i bankens kapitalstruktur enn på innskuddskonto. Da er obligasjonsfond med moderat rentedurasjon en rask vei til målet sier investeringsdirektøren.

Topp 10 fondskjøp februar:

Kron Indeks Global
Alfred Berg Indeks C
KLP AksjeGlobal Indeks V
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic
DNB Global Indeks N
KLP AksjeNorge Indeks II
KLP AksjeEuropa Indeks III
Alfred Berg Obligasjon C
SKAGEN Global B
DNB Finans N