Midlertidige forsinkelser i salgsprosessen skaper prispress på boliger

nbbl Sjeføkonom i NBBL Christian Frengstad Bjerknes. Foto: Nadia Frantsen.

De sesongjusterte boligprisene økte hele 0,7 prosent i februar, ifølge Eiendom Norges prisstatistikk. Boligprisene har dermed steget 6,3 prosent det siste året.

– Nye regler for salg av bolig fra nyttår skaper en midlertidig forsinkelse i boligtilbudet. I årets to første måneder har det blitt lagt ut 10 prosent færre boliger for salg enn gjennomsnittet foregående fem år. Samtidig er etterspørselen høy som følge av god utvikling i norsk økonomi og lav rente. Kombinasjonen resulterer dessverre i at boligprisene nok en gang skyter fart, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

– NBBL anser imidlertid dette som en midlertidig forsinkelse og at de nye reglene har liten påvirkning på boligforsyningen over tid. Takstbransjen har kapasitet til å håndtere de mer omfattende tilstandsvurderingene, men selgerne bruker nå lengre tid på utbedre og fremskaffe nødvendig dokumentasjon før salg. Kø-analogien er dermed treffende. Når én bremser blir det trekkspilleffekt/kø bakover, men når det løsner blir disse boligene til slutt lagt ut for salg. NBBL forventer at boligtilbudet normaliseres i løpet av våren, avslutter Frengstad Bjerknes.