Boligpriser
Oppgang i boligprisene i Trondheim i mars

Boligprisene i Trondheim steg med 0,9 prosent i mars. Korrigert for sesongvariasjoner forble prisene uendret, følge Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner utviklet boligprisene i Trondheim seg med 0,0 prosent. Det…


Oppgang i boligprisene i Bergen i mars

Boligprisene steg med 1,0 prosent i Bergen i mars. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,6 prosent, pååøyser Eiendom Norge. Bergen har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet…
Oppgang i boligprisene i Trondheim

Boligprisene i Trondheim steg med 0,5 prosent i desember. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,5 prosent, opplyser Eiendoms Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene i Trondheim med 1,5 prosent….


Boligprisforventningene fortsetter nedover

NBBLs Boligmarkedsbarometer viser fortsatt fallende trend som følge av økte forventninger til høyere renter. – Vi forventer at den sterke nasjonale boligprisveksten vi har sett hittil i 2022 avtar, selv…Sterk vekst i boligprisene i mai

Boligprisene steg med 1,2 prosent i mai 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent. Boligprisene har steget med 6,4 prosent det siste året. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge…


Fortsatt vekst i boligprisene

Boligprisene steg med 0,3 prosent i april 2022. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret. Boligprisene har steget med 6,2 prosent det siste året. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4…Fortsatt sterk vekst i boligprisene

Boligprisene steg med 1,1 prosent i mars 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent. Boligprisene har steget med 6,2 prosent det siste året. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge…

Tidenes sterkeste boligprisvekst i januar

De sesongjusterte boligprisene økte hele 2,1 prosent i januar, ifølge Eiendom Norges prisstatistikk. Det siste året har boligprisene dermed steget 6,8 prosent. – Prisveksten var urovekkende høy i januar, men…


Rekordsterk vekst i boligprisene i januar

Boligprisene steg med 4,8 prosent i januar 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 2,1 prosent. Boligprisene har steget med 6,8 prosent det siste året. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var…

Sterk utvikling i boligprisene i september

Boligprisene falt nominelt med 0,1 prosent i september, men steg med 0,9 prosent etter justering av sesongvariasjoner. Veksten er primært drevet av sterk prisoppgang i Oslo-regionen.Pensjonistene er de store taperne i lavrenteregimet

Det skjer en massiv formuesoverføring fra den eldre generasjon til ungdommen som følge av den internasjonale lavrentepolitikken, ifølge rådgivingsselskapet Gabler. Pensjonistene får dårligere økonomi for hvert år som går med de…