Tidenes sterkeste boligprisvekst i januar

nbbl Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL Foto: Nadia Frantsen.

De sesongjusterte boligprisene økte hele 2,1 prosent i januar, ifølge Eiendom Norges prisstatistikk. Det siste året har boligprisene dermed steget 6,8 prosent.

– Prisveksten var urovekkende høy i januar, men det er flere underliggende faktorer som tilsier at januartallene er «blaff» og at boligprisveksten gjennom året allikevel vil modereres, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Tre underliggende faktorer som vil moderere prisveksten:

  1. Norges Bank ønsker å normalisere styringsrenten og det ventes tre til fire renteøkninger i løpet av året. Renten er den enkeltfaktoren som isolert sett har størst påvirkning på boligprisene.
  2. Sammenlignet med befolkningsveksten er byggetakten nokså god på landsbasis. Det meldes imidlertid om flaskehalser blant takstmenn i forbindelse med innføringen av ny avhendingslov. Når disse utfordringene løses vil også boligtilbudet øke.
  3. Mange endret forbruksmønster under pandemien. Det førte til økt press i åpne sektorer, slik som boligmarkedet. Når restriksjonene nå fjernes så forventer vi en reversering i forbruksmønster ved at folk igjen vil bruk mer av disponibel inntekt på reiser, tjenester, kulturliv osv, det vil også kunne dempe presset i boligmarkedet.