NBBLFærre venter boligprisfall

34 prosent tror på boligprisfall de neste tolv månedene. Det viser NBBLs Boligmarkedsbarometer for januar. Til sammenligning trodde 40 prosent av de spurte på lavere boligpriser i november. Samtidig har…


Finanstilsynets tar for mye Møllers tran

Dagens utlånsregulering bør videreføres, mener NBBL. – Når vi nå trolig står foran fallende boligpriser, bør dagens utlånsregulering videreføres, sier Bård Folke Fredriksen, adm.dir. i NBBL. – Finanstilsynet tar for…


Kraftig fall i folks forventninger til boligmarkedet

BBLs Boligmarkedsbarometer fortsetter den fallende trenden som følge av forventet høyere rente og lavere boligprisvekst. Ikke siden NBBL startet å måle folks forventninger via «Boligmarkedsbarometeret» har nivået vært så lavt….


Boligprisforventningene fortsetter nedover

NBBLs Boligmarkedsbarometer viser fortsatt fallende trend som følge av økte forventninger til høyere renter. – Vi forventer at den sterke nasjonale boligprisveksten vi har sett hittil i 2022 avtar, selv…
Tidenes sterkeste boligprisvekst i januar

De sesongjusterte boligprisene økte hele 2,1 prosent i januar, ifølge Eiendom Norges prisstatistikk. Det siste året har boligprisene dermed steget 6,8 prosent. – Prisveksten var urovekkende høy i januar, men…