Gladnytt: Endelig kommer investeringsstøtte til energitiltak

nbbl Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL. Foto: NBBL.

Endelig innfører regjeringen og Enova en egen ordning med investeringsstøtte til energitiltak i norske borettslag og sameier.

– Dette er en seier NBBL har jobbet lenge med. Nå vil flere borettslag og sameier kunne kutte kostnader ved å spare og produsere energi – basert på kjent teknologi, sier Bård Folke Fredriksen, adm.dir. i NBBL.

Det er dessverre usikkert hvor mye penger Enova totalt tenker å bruke på investeringsstøtte.

– NBBL mener det bør settes av en ENØK-milliard til borettslag og sameier. Bare slik kan regjeringen nå sine mål om å kutte CO2 når boligeiere sparer og produsere energi, sier Bård Folke Fredriksen.

Det er viktig at Enova etablerer en enkel og ubyråkratisk støtteordning for å få helt vanlige folk i borettslag og sameier med på dugnaden slik at det monner.

– Det er kort tid til første søknadsfrist som er allerede 24. november. NBBL forventer derfor at raset av søknader kommer først i 2024. Men for de borettslag og sameier som allerede har gryteklare prosjekter, er det løp og søk, sier Fredriksen.