Rentene opp igjen: Nordea endrer rentene

nordea Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge. Foto: Nordea.

Nordea øker rentene på lån og innskudd etter Norges Banks økning av styringsrenten 21. september. Rentesatsene på boliglån og innskudd økes med inntil 0,25 prosentpoeng.

– Norges Bank hevet styringsrenten igjen 21. september, og som følge av dette har vi besluttet å øke rentene på lån og innskudd, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Norge.

Våre beste innskuddsrenter er BSU med 6,50 prosent, og 4,50 prosent på Sparekonto Ekstra og Sparekonto 60+.

Nye rentesatser for eksisterende lån og innskudd vil gjelde fra 27. november 2023. Alle kunder som får renteendring vil få informasjon i nett- og mobilbanken eller motta brev i posten.