– Å velge fastrente er litt som å kjøpe en forsikring

Illustrasjonsfoto: NRKbeta/ Flickr.com

Fastrente har historisk sett vært dyrere enn flytende rente, med noen unntak. Likevel opplever Storebrand og DNB en økning i antall nye fastrentekunder.

Skrevet av: Kathleen Buer, ABC Nyheter (Pengenytt samarbeider med ABC Nyheter. Les mer om det her. Denne artikkelen ble først publisert på ABC Nyheter).

Anthon Andreassen, kommunikasjonssjef i Storebrand. Foto: Storebrand.

Anthon Andreassen, kommunikasjonssjef i Storebrand. Foto: Storebrand.

To av fire av de største bankene i Norge som ABC Nyheter har vært i kontakt med opplevde en økning i nye fastrentekunder fra september til oktober.

Storebrand opplevde en firedobling av antall nye kunder med fastrentelån fra september til oktober.

Én av tre nye kunder i banken over 50 år velger fastrente, opplyser kommunikasjonssjef i Storebrand Anthon Andreassen.

– Det er mye som tyder på at lånerentene har passert bunnen. Samtidig har tryggheten som fastrente gir knapt vært billigere. Vi skal ikke påstå at fastrentelån vil lønne seg de neste 5, 10 eller 20 årene, men vi ser at flere søker tryggheten som et slikt lån gir, sier Andreassen til ABC Nyheter.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også: Sjekk fastrente-fellen i disse bankene

– Etterspørselen har falt

DNB har kun opplevd en liten økning i salg av fastrentelån i oktober, men det skyldes trolig ikke at kundene tror at rentebunnen er nådd.

– Det skyldes nok at vi samtidig hadde nær tidenes høyeste utløp av bindingstid, og mange inngikk ny fastrenteavtale. I sum synker altså fastrentevolumet i oktober, til tross for «salgsveksten», fordi flere kom til, sier Kristin O. Iversen, kommunikasjonsrådgiver i DNB.

– Etterspørselen etter fastrentelån har falt jevnt og trutt siden august 2015 og i sum har antallet med fastrentelån mer enn halvert seg fra da til nå.Verken SpareBank1 Oslo Akershus eller Nordea har opplevd noen økning i nye fastrentekunder fra september til oktober.

Økonomiprofessor Steinar Holden. Foto: Universitetet i Oslo

Økonomiprofessor Steinar Holden. Foto: Universitetet i Oslo

Les også: – Det har ikke blitt slik Norges Bank trodde

Historisk sett dyrere

Steinar Holden, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, tror det vil være dyrere å binde renten, også fremover i tid.

– En fastrente gir en sikkerhet for at lånekostnandene ikke kommer til å stige i en periode, men historisk sett har det vist seg å være dyrere å binde renten. Jeg tror det i gjennomsnitt vil være dyrere å binde renten, også fremover i tid, sier han til ABC Nyheter og legger til: 

– Å velge fastrente er litt som å kjøpe en forsikring.

Les også: Hadde vi tålt en styringsrente på fem prosent i dag?

– En mulighet for flere rentekutt

Holden sier seg også enig med Storebrand i at rentebunnen trolig er nådd, men at det er langt fra sikkert:

– Mest sannsynlig er rentebunnen nådd, men det er en mulighet for at Norges Bank setter ned renten videre. Sannsynligvis vil ikke boliglånsrenten gå ned. Bankenes utlånsrenter avhenger ikke bare av styringsrenten, men også av bankenes kostnader, sier Holden til ABC Nyheter. 

Han mener det kan hende Norges Bank kutter styringsrenten om utviklingen i norsk økonomi blir svakere:

Bjørn-Inge Haugan, Konsernmarkedssjef SpareBank 1 Oslo og Akershus. Foto: SpareBank1

Bjørn-Inge Haugan, Konsernmarkedssjef SpareBank 1 Oslo og Akershus. Foto: SpareBank1

– Andre forhold som kan påvirke styringsrenten er om kronekursen styrker seg og utviklingen i boligmarkedet – dersom boligprisveksten svekkes betydelig, vil det spille inn i Norges Banks vurdering av rentenivået, sier Holden.

Innlegg: Slik får du lavere lånerente i banken

Vanskelig å gi anbefalinger

Bjørn-Inge Haugan, konsernmarkedssjef i SpareBank1 Oslo Akershus, tror én av årsakene til at få lånekunder velger fastrentelån er at bankene generelt sett har anbefalt en markedsrente.

– Nå har renten vært lav over lengre tid, og de som tegnet fastrente for tre og fem år siden har muligens ikke opplevd at det var lønnsomt, men det har vært forutsigbart for kunden og gitt en trygghet, sier han til ABC Nyheter og legger til:

– Når det er sagt, så ser vi nå trolig et skifte i rentebanen, og dette kan være med på å bevisstgjøre folk om at renten kan være på vei opp, og at de med høye lån og mest sårbar økonomi, nå søker en forutsigbarhet fremover på sitt boliglån.

Haugan mener det er vanskelig å gi klare anbefalinger om hvorvidt kundene bør velge fastrentelån. Han påpeker at det er knyttet usikkerhet til hvor fort rentene vil stige, og det er vanskelig å forutse hvilket nivå renten vil «normalisere seg» på.

– Det som vi på generelt grunnlag kan si, er at hvis du er usikker på hva din økonomi tåler, så bruk det som utgangspunkt for når det kan være best for deg å binde renten.

Les også: Global eiendomsmeglerkjede forsøker seg igjen i Norge

Grete Christine Kruse, senior kommunikasjonsrådgiver i Nordea. Foto: Nordea

Grete Christine Kruse, senior kommunikasjonsrådgiver i Nordea. Foto: Nordea

– De fleste tåler svingninger

Nordea har ikke opplevd noen økning i nye fastrentekunder. Det opplyser Grete Christine Kruse, senior kommunikasjonsrådgiver i banken.

– Hva kan være årsaken til at flesteparten av lånekunder ikke velger å binde renta?

– Kunder som har økonomi til å tåle svingninger i boliglånsrenten velger ofte flytende rente. Lån med flytende rente gir fleksibilitet, noe som innebærer mulighet for å si opp eller nedbetale lånet i sin helhet, samt avdragsfrihet og ekstraordinære innbetalinger, sier Kruse til ABC Nyheter.

Denne artikkelen ble først publisert på ABC Nyheter.

Les også: Finanstilsynet snur etter Pengenytts avsløring om eiendomsmeglerforetakene

Les også: Tre metoder for å selge din utleiebolig skattefritt