Dette tror nordmenn om boliglånsrentene fremover

Mange har strekt lånestrikken langt for å kjøpe bolig. Når vi samtidig vet de aller fleste har valgt flytende rente på sitt boliglån, er det greit å vite hvordan forventningene til rentene er fremover. ILLUSTRASJONSBILDE: Pixabay

Færre norske husholdninger tror at innskudds- og lånerentene skal falle de neste 12 månedene. Det er noe av det som kom frem av en fersk undersøkelse fra Norges Bank.

Hvert kvartal siden 2002 har Epinion foretatt en forventningsundersøkelse på vegne av Norges Bank.

Der blir både økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger spurt om hva de tror om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen de neste 12 månedene.

På spørsmål om innskudds- og lånerenter vil øke, forbli uendret eller falle de neste 12 månedene, er svarene fra husholdningene slik:

  • Andelen som venter at nivået på innskudds- og lånerenter vil øke er på 18,3 prosent, opp 3,1 prosentpoeng fra forrige kvartal.
  • Andelen som venter at innskudds- og lånerenter vil forbli uendret er på 57,3 prosent, opp 9,0 prosentpoeng fra forrige kvartal.
  • Andelen som venter at innskudds- og lånerenter vil falle er på 20,9 prosent, en nedgang på 11,2 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Det er likevel verdt å merke seg at selv om det er en betydelig nedgang blant dem som venter at rentene skal falle, må vi tilbake til fjerde kvartal 2008 for å finne tilsvarende høye nivå som i første kvartal i år (se graf under).

Undersøkelsene for andrekvartalsrapporten i år ble gjennomført i tidsrommet fra 2. til 20. mai. 1027 norske husholdninger har deltatt i undersøkelsen.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Artikkelen fortsetter under grafen.

Bilde: Skjermdump fra Norges Bank

Bilde: Skjermdump fra Norges Bank

DNB og Nordea tror på kutt i styringsrenten

I DNB Markets halvårsrapport «Økonomiske utsikter 2016 – 2019: Den kalde våren», spår meglerhuset at foliorenten i Norge vil settes ned fra 0,50 til 0,25 innen november i år, for så å ligge der minimum frem til mai 2020.

De tror det er mest risiko på nedsiden det nærmeste året, med mulighet for kutt til 0,10 eller 0,00 prosent. Negative renter sitter trolig langt inne, tror Norges største meglerhus.

DNB Markets konkluderer dermed med at den flytende boliglånsrenten ventes å forbli lav i mange år fremover.

«Lav inflasjon mot slutten av prognoseperioden og gradvis styrking av kronen tilsier at renten holdes uendret. Norges Bank vil skyve på renteoppgangen», står det å lese i rapporten.

Nordea tror også på rentekutt. I en morgenrapport fra Nordea Markets den 13. mai skriver sjefsanalytiker Eric Bruce blant annet følgende:

«Vi holder fast på prognosen om rentekutt i september, og at en sterk krone i 2017 vil tvinge fram ytterligere ett kutt.»

Les også: Dette kan få fastrentene på boliglån til å stige fra høsten av