Norges Bank
Styringsrenten settes opp til 2,25 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,5 prosentenheter til 2,25 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene…
Hva er inflasjon?

Mange snakker om inflasjon og ordet brukes ofte i media, men ikke alle vet nøyaktig hva inflasjon er for noe. Inflasjon er når prisene på…

SpareBank 1 Østlandet øker rentene

SpareBank 1 Østlandet setter opp låne- og innskuddsrentene med inntil 0,50 prosentpoeng. – Med bakgrunn i at Norges Bank nylig satte opp styringsrenten, hever vi…


Styringsrenten settes opp til 1,75 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,5 prosentenheter til 1,75 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene…

Fortsatt vekst i boligprisene

Boligprisene steg med 0,3 prosent i april 2022. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret. Boligprisene har steget med 6,2 prosent det siste året. Gjennomsnittsprisen for en…
Storebrand Bank justerer rentene

I tråd med Norges Bank renteheving, vil Storebrand Bank øke flytende rente på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng. – Norsk økonomi går godt, og vi…DNB skal øke rentene på boliglån

– Med bakgrunn i Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten på rentemøtet 24. mars, har DNB besluttet å justere renten på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng, sier Ingjerd Blekeli…


Sentralbanksjefens årstale

Sentralbanksjef Øystein Olsen holder den årlige talen «Økonomiske perspektiver» til Norges Banks representantskap og inviterte gjester.