Norges Bank


DNB øker rentene på boliglån

– Med bakgrunn i Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng på rentemøtet 15. desember, har DNB besluttet å øke renten på…KLP Banken øker rentene igjen

I tråd med renteøkningen fra Norges Bank og utviklingen i rentemarkedet, øker KLP Banken rentene med inntil 0,25 prosentpoeng. – Høyere styringsrente fra Norges Bank…
Norges Bank setter opp styringsrenten

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 2,5 prosent. – Prisveksten er svært høy….


– Avskaff utlånsforskriften

– Utlånsforskriften må avskaffes fra nyttår når rentenivået er normalisert og ny finansavtalelov trer i kraft, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen. Finanstilsynet…

Styringsrenten settes opp til 2,25 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,5 prosentenheter til 2,25 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene…
Hva er inflasjon?

Mange snakker om inflasjon og ordet brukes ofte i media, men ikke alle vet nøyaktig hva inflasjon er for noe. Inflasjon er når prisene på…

SpareBank 1 Østlandet øker rentene

SpareBank 1 Østlandet setter opp låne- og innskuddsrentene med inntil 0,50 prosentpoeng. – Med bakgrunn i at Norges Bank nylig satte opp styringsrenten, hever vi…


Styringsrenten settes opp til 1,75 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,5 prosentenheter til 1,75 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene…

Fortsatt vekst i boligprisene

Boligprisene steg med 0,3 prosent i april 2022. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret. Boligprisene har steget med 6,2 prosent det siste året. Gjennomsnittsprisen for en…