Svak utvikling i boligprisene i august

eiendom norge Eiendom Norge, administrerende direktør Henning Lauridsen.

Boligprisene steg med 0,4 prosent i august 2023. Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene med 0,6 prosent.

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 5,7 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 543 487 kroner ved utgangen av august.

– Boligprisene steg 0,4 prosent i august, noe som er den svakeste august-måneden boligprisstatistikkens historie. Renteøkningene begynner nå bite på boligprisene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Vi venter en svakere utvikling i boligprisene utover høsten, og det er ikke usannsynlig at vi vil få et tilsvarende forløp i boligprisene som i fjor. Høsten 2022 falt boligprisene krapt frem mot jul, før det snudde i januar med lettelsene i utlånsforskriften, sier han.

– En svak utvikling i bruktboligprisene vil forverre tilstandene i nyboligmarkedet, hvor vi nå har den svakeste utviklingen siden bankkrisen 1988-1992. Derfor må Norges Bank holde renten i ro fremover, mens finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) må avskaffe utlånsforskriften. Med normal rente og realgjeldsnedgang er begrunnelsen for utlånsforskriften falt bort, sier Lauridsen.

Stor aktivitet

I august ble det solgt 9.270 boliger i Norge, noe som er 2,6 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 64.178 boliger i Norge, noe som er 1,4 prosent flere enn i samme periode i 2022.

I august ble det lagt ut 13.318 boliger for salg i Norge, noe som er 4,2 prosent flere enn i samme måned i 2022.

Så langt i år er det lagt ut 73.769 boliger i Norge, noe som er 5,4 prosent flere enn i samme periode i 2022.

– Det er markant flere boliger på bruktmarkedet nå enn i 2022 og både lagt ut og solgt så langt i år er på nivå med 2019, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 38 dager å selge en bolig i august ned fra 47 dager i juli. Kortest salgstid hadde Oslo og Stavanger m/omegn med 24 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 57 dager.