Boligmarkedet


Markant nedgang i boligprisene i Bergen

Boligprisene sank med 4,2 prosent i Bergen i november. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 2,6 prosent, meldr Eiendom Norge. Bergen har hatt en svakere…

discoverUrl targetUrl trackingUrl

Nedgangen i nyboligsalget fortsetter

Salget av nye boliger har vært fallende siden juli 2021. – Det er dessverre ikke noe som tilsier at trenden vil snu med det første,…

discoverUrl targetUrl trackingUrl

Nedgang i boligprisene i tredje kvartal

Eiendom Norge har nå presentert ny boligprisstatistikk for tredje kvartal 2022 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet,…

discoverUrl targetUrl trackingUrlBoligprisene i Trondheim gikk ned 18,% i september

Boligprisene i Trondheim sank med 1,8 prosent i september. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,5 prosent, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene…

discoverUrl targetUrl trackingUrl

Sterk nedgang i boligprisene i Bergen

Boligprisene sank med 3,3 prosent i Bergen i september. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,7 prosent, opplyser Eiendom Norge. Bergen har hatt en svakere…

discoverUrl targetUrl trackingUrl

OBOS-prisene falt 3,1 prosent i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 3,1 prosent fra august til september. På landsbasis var nedgangen 2,8 prosent. – Renteoppgang og økte levekostnader er…

discoverUrl targetUrl trackingUrl

Finanstilsynets tar for mye Møllers tran

Dagens utlånsregulering bør videreføres, mener NBBL. – Når vi nå trolig står foran fallende boligpriser, bør dagens utlånsregulering videreføres, sier Bård Folke Fredriksen, adm.dir. i…

discoverUrl targetUrl trackingUrl

– Avskaff utlånsforskriften

– Utlånsforskriften må avskaffes fra nyttår når rentenivået er normalisert og ny finansavtalelov trer i kraft, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen. Finanstilsynet…

discoverUrl targetUrl trackingUrl

Kraftig fall i folks forventninger til boligmarkedet

BBLs Boligmarkedsbarometer fortsetter den fallende trenden som følge av forventet høyere rente og lavere boligprisvekst. Ikke siden NBBL startet å måle folks forventninger via «Boligmarkedsbarometeret»…

discoverUrl targetUrl trackingUrlLiten oppgang i boligprisene i Bergen

Boligprisene steg med 0,2 prosent i Bergen i august. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,1 prosent, opplyser Eiendom Norge. Bergen har hatt en svakere…

discoverUrl targetUrl trackingUrl

OBOS-prisene opp i august

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg med 1,3 prosent fra juli til august. På landsbasis var oppgangen 1,6 prosent. – Etter utflating i prisene…

discoverUrl targetUrl trackingUrl

Økt etterspørsel etter Depositumsgaranti

Tall fra markedet viser en økt etterspørsel etter Depositumsgaranti i forbindelse med inngåelse av utleiekontrakter. Så langt viser tallene en dobling hittil i år sammenliknet…

discoverUrl targetUrl trackingUrl

Boligprisforventningene fortsetter nedover

NBBLs Boligmarkedsbarometer viser fortsatt fallende trend som følge av økte forventninger til høyere renter. – Vi forventer at den sterke nasjonale boligprisveksten vi har sett…

discoverUrl targetUrl trackingUrl

Laveste nyboligsalg siden finanskrisen

Salget av nye boliger i juni 2022 er 38 prosent under juni 2021. Salget pr boligtyper i juni 2022 viser at eneboliger er 26 prosent under,…

discoverUrl targetUrl trackingUrl


Liten nedgang i boligprisene i Trondheim

Boligprisene i Trondheim sank med 2,1 prosent i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,4 prosent, Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene i…

discoverUrl targetUrl trackingUrl

OBOS-prisene falt i juli

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt med 0,1 prosent fra juni til juli. På landsbasis falt prisene med 0,7 prosent. – Utflatingen i prisene…

discoverUrl targetUrl trackingUrl


Oppgang i boligprisene i Stavanger

Boligprisene i Stavanger steg med 0,7 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,8 prosent, ifølge Eiendom Norge. Stavanger har hatt en sterkere sesongjustert utvikling…

discoverUrl targetUrl trackingUrl

Nedgang i boligprisene i Trondheim

Boligprisene i Trondheim sank med 0,2 prosent i juni. Korrigert for sesongvariasjoner forble prisene uendret, opplyser Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner forble boligprisene i Trondheim…

discoverUrl targetUrl trackingUrl

Nedgang i boligprisene i Bergen

Boligprisene sank med 0,1 prosent i Bergen i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent, melder Eiendom Norge. Bergen har hatt en svakere…

discoverUrl targetUrl trackingUrl

discoverUrltargetUrltrackingUrl
https://aslinkhub.com/?bid=2312553&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312553%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312554&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312554%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312548&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312548%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312551&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312551%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312557&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312557%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fnestebank.no%2Flane%2Fhttps://nestebank.no/lane/
https://aslinkhub.com/?bid=2312556&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312556%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D41418%26%23038%3Bmedia_id%3D97785%26%23038%3Brel%3Dnofollowhttps://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=41418&media_id=97785&rel=nofollow
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D1336849%26%23038%3Bmedia_id%3D58186https://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=1336849&media_id=58186
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=http%3A%2F%2Fpresse.no%2Fpfu%2Fetiske-regler%2Fvaer-varsom-plakaten%2Fhttp://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fwedigitize.dk%2Fhttps://wedigitize.dk/