Boligmarkedet i Oslo: Salgsprisene fortsetter å falle, mens leieprisene øker

osloOslo, illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.

Med fallende boligpriser og redusert krav til egenkapital for kjøp av bolig i Oslo, er tiden inne for å investere i boligeiendom.

– Som følge av økt arbeidsinnvandring, flere flyktninger og fallende kjøpekraft, forventes økende etterspørsel etter utleieboliger med fortsatt stigende leiepriser i årene som kommer, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Geir Skogheim.

I desember kostet det i gjennomsnitt 11 004 kroner å leie en 1-roms leilighet i Oslo. Sammenlignet med i fjor, gir det en økning på hele 5,3%. En 2-roms kostet i gjennomsnitt 14 822 kroner. Dette gir en økning på 2,7% sammenlignet med forrige måned, og en økning på 8,9 % sammenlignet med i fjor. Gjennomsnittsprisen på 3-roms leilighetene øker også, med 9,4% sammenlignet med fjoråret. Gjennomsnittsprisen for en 3-roms leilighet i Oslo i desember var 18 097 kroner.

Desember har vært en meget aktiv måned sammenlignet med tidligere år. Det har vært stor etterspørsel etter de minste leilighetene og leietakerne ser fortrinnsvis etter 2-roms i sentrale områder, ifølge Utleiemegleren.

– Den siste tiden, har vi også sett en økende etterspørsel etter store familieboliger, og har inntrykk av at det søkes etter boliger til arbeidsinnvandrere. Disse ønsker familieboliger knyttet til internasjonale skoler. Siste uke før jul tok leietakerne juleferie før markedet tok seg kraftig opp rett etter nyttår. Vi har også denne måneden hatt flere henvendelser fra eiere som vurderer utleie fremfor salg, sier Siri Anne Bernum Halck, Regionsjef i Utleiemegleren.

– Vi forventer en positiv trend når det kommer til antall sekundærboliger i Oslo etter egenkapitalkravene for kjøp av sekundærbolig ble endret fra 40% til 15%. Vi opplever at flere investorer ser mot Oslo igjen. Dette vil hjelpe et presset utleiemarked med høyere etterspørsel enn tilbud, sier Siri Anne Bernum Halck.