2022 – Det svakeste året for nye boliger siden finanskrisen

bolig eiendom Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Det bygges lite boliger i Norge for tiden, og færre boliger presser boligmarkedet og utleiemarkedet. Året 2022 er det dårligste året for bygging av nye boliger, ifølge boligprodusentene.

– Salget har vært fallende i hele 2022, og for første gang siden finanskrisen ble det solgt færre enn 20 000 boenheter, sier Lars Jacob Hiim, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

– Igangsettingen i første halvår var på samme nivå som i 2021, men falt i andre halvår. Nedgangen var stor for leiligheter i slutten av året. Mange prosjekter er lagt på is eller kansellert, og vi ser dessverre oppsigelser og permitteringer i bransjen.

Boligåret har vært preget av stor usikkerhet. Mange negative faktorer har påvirket markedet samtidig; økte byggekostnader, høyere rente, inflasjon, redusert kjøpekraft, energipriser, krig i Ukraina og ettervirkning av koronapandemien. I tillegg har langdryge plan- og byggesaksprosesser i kommunene økt byggekostnadene og bremset mange prosjekter.

Hiim er bekymret for boligforsyningen i hele landet. En spesiell utfordring ser vi for Oslo og Akershus, hvor det ble solgt 3 077 færre boenheter i 2022 enn i 2021. Dette er en nedgang på hele 35 prosent.

Det historisk svake salget i 2022 gjør at tiden fremover blir krevende. Bedriftene må kutte kostnader og tilpasse seg et strammere marked.

For å sikre nødvendig boligforsyning ber Boligprodusentene om at:

  1. Norges Bank ikke setter opp renten. Allerede gjennomførte rentehevinger må få tid til å virke. Nye rentehevinger vil ramme boligbyggingen og gi lavere produksjon og sysselsetting i hele landet.
  2. I plan- og byggesaker må kommunene forenkle saksbehandlingen, fatte vedtak raskere og ikke stille fordyrende krav som øker byggekostnadene for nye boligprosjekter.
  3. Husbanken må brukes aktivt for å sikre nok boligbygging. Utlånsrammene må økes, og ordningene må være treffsikrere.

– Under koronapandemien opplevde vi et historisk høyt salg av nye hytter. Salget er mer enn halvert, og ligger nå under nivået før pandemien. Det er fortsatt bygging av hytter, men ordrereservene tømmes pga. lavt salg. Hytteprodusentene nedbemanner, og dette får ringvirkninger i andre distriktsnæringer, avslutter Lars Jacob Hiim.