Storebrand Bank øker den flytende boliglånsrenten

storebrand Storebrand hovedkontor. Foto: Storebrand.

Med bakgrunn i Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten, vil Storebrand Bank øke den flytende boliglånsrenten med inntil 0,25 prosentpoeng.

– 23. mars hevet Norges Bank styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, noe som påvirker markedsrentene. Som en konsekvens av dette øker også Storebrand Bank sine renter på både innskudd og utlån, sier Heidi Skaaret, konserndirektør for personmarked i Storebrand.

– Det er stadig flere som virkelig begynner å merke den stigende boliglånsrenta. De som opplever utfordringer med økonomien bør ta kontakt med banken sin så tidlig som mulig, slik at man sammen kan finne gode løsninger som fungerer godt for begge parter, sier Skaaret.

For nye kontoer gjelder ny flytende rente fra 27. mars. Renteendring for eksisterende kontoer gjøres gjeldende fra og med 11. mai. Alle Storebrand Bank kunder vil få informasjon om dette.