Nordea øker rentene på boliglån og innskudd

nordeaRandi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge. Foto: Nordea.

Nordea øker rentene på boliglån og innskudd. Bakgrunnen er Norges Banks økning av styringsrenten 23. mars.

Rentesatsene på boliglån økes med inntil 0,25 prosentpoeng. Tilsvarende økes renten på innskuddssiden med inntil 0,25 prosentpoeng. Vår beste innskuddsrente vil være 5,25 prosent for BSU-konto. Innskudd med bindingstid på 12 måneder får 4,05 prosent rente, som er helt i toppen i det norske markedet.

– Vi har besluttet å øke rentene på boliglån og innskudd, som følge av Norges Banks nye renteheving, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Norge.

– Vi ser at økt rente har gitt større bevissthet rundt ulike tilbud på boliglån i markedet, og Nordea har hatt stor vekst i antall boliglånskunder de siste månedene. Med økte renter ser vi også større interesse hos kundene for sparing på konto, sier Marjamaa.

Renteøkningen på innskudd nå kommer i tillegg til endringene Nordea gjorde i slutten av februar, da vi hevet med 0,25 – 0,50 prosentpoeng på en rekke innskuddskonti.

For å møte den økte interessen for kontosparing, lanserer Nordea også et helt nytt spareprodukt: Fastrenteinnskudd med klimafokus.

– Ved å spare i fastrenteinnskudd med klimafokus vil kundene vite at sparepengene deres bidrar til bærekraftig utvikling, sier Marjamaa.

Nye rentesatser for eksisterende lån vil gjelde fra 9. mai 2023. Alle kunder som får renteendring vil få informasjon i nett- og mobilbanken eller motta brev i posten.