Flere banker varsler at de IKKE vil sette opp boliglånsrentene

KLP Banken er én av fire banker som ikke vil justere boliglånsrentene etter dagens rentemøte i Norges Bank. Bildet viser Leif Magne Andersen, adm. direktør i KLP Banken. Foto: KLP

I dag satte Norges Bank opp styringsrenten fra null til 0,25 prosent, og en ny økning er varslet i desember. Likevel er det flere banker som lover å holde boliglånsrentene uendrede.

Allerede 16. april ga Sbanken en rentegaranti ut året til både nye og eksisterende kunder. Den innebærer at banken ikke skal sette opp boliglånsrenten for noen av sine kunder i 2021, uansett hva som skjer.

Fire dager etter fulgte Bulder Bank, som er en del av Sparebanken Vest, med en tilsvarende garanti.

Før rentemøtet til Norges Bank i dag varslet KLP Banken at boliglånsrentene ikke vil bli satt opp hvis styringsrenten gikk opp i dag.

– Vi skal være konkurransedyktige på boliglån. Derfor garanterer vi at vi ikke vil sette opp renten på boliglån med flytende rente, selv om Norges Bank skulle øke styringsrenten i dag. Beslutningen gjelder både eksisterende og nye boliglånskunder i banken, uttalte Leif Magne Andersen, administrerende direktør i KLP Banken, i en pressemelding tidligere i dag.

Etter at det ble kjent at styringsrenten går opp, annonserte Landkreditt Bank det samme som KLP Banken:

– Vi velger å la rentene våre forbli uendrede nå, til glede for våre kunder i både landbruket og i personmarkedet, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt.

NB: Ved økt lånerente må bankene varsle deg minimum seks uker før endringen trer i kraft, så ingen vil uansett få høyere rente før i starten av november.

Les også: Disse to triksene kan spare deg for tusenlapper i boliglånsrenter

Saken fortsetter under annonsen:


Forventer boliglånsrenter på over tre prosent i 2024

I tillegg til dagens renteøkning, forventer Norges Bank at styringsrenten skal ytterligere opp.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i desember, uttalte sentralbanksjef Øystein Olsen på en pressekonferanse i dag.

Prognosen til Norges Bank indikerer videre en styringsrente på 1,0 prosent om ett år og 1,7 prosent mot slutten av 2024.

Trøsten er at sentralbanken ikke forventer at økningen i styringsrenten skal slå fullt gjennom til bankenes boliglånsrenter.

Det henger sammen med at utlånsmarginen, det vil si forskjellen mellom boliglånsrenten og pengemarkedsrenten, har økt siden styringsrenten ble satt ned i mars i fjor. Det innebærer at bankene har redusert rentene på boliglån mindre enn reduksjonen i styringsrenten.

Etter hvert som styringsrenten heves, venter Norges Bank at utlånsmarginen vil nærme seg nivåene fra før virusutbruddet, som følge av at boliglånsrentene heves noe mindre enn styringsrenten.

Ved utgangen av juli var gjennomsnittlig boliglånsrente på 1,8 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Norges Bank anslår at den skal stige til 3,1 prosent i 2024, altså 0,4 prosentpoeng lavere enn økningen i styringsrenten skulle tilsi.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Du kan gå personlig konkurs av å sitte i borettslagsstyret

Årslønn på 600.000 kroner? Så stor andel av boligene har du råd til nå

Eldre ektepar fikk bud på 6,35 millioner kroner for småbruk. Blir tvunget til å selge til halv pris

Ny analyse viser at nesten hver fjerde boligeier selger med tap

I noen banker kan du tape flere titalls tusen kroner om du avslutter fastrentelånet før tiden