Nå skal det bli enklere å bytte bank

Nå skal det bli enda lettere å bytte bank. Det vil skjerpe konkurransen mellom bankene ytterligere. Illustrasjonsfoto: Olav Mellingsæter/ DNB

Bankbytte går ennå ikke helt sømløst, til tross for at bankene nærmest er fulldigitalisert. AvtaleGiro-avtaler er kanskje verstingen i så måte, men nå skal flyttingen av slike avtaler gjøres enklere.

Du kan spare mange tusen kroner på å bytte bank. Det er en kjensgjerning at lojale og passive bankkunder ofte betaler mest.

Ifølge en undersøkelse gjort av Finans Norge i 2018, oppga 34 prosent av de spurte at det kunne være aktuelt å bytte bank i løpet av de neste tre årene.

Samme undersøkelse viste at det kun var 7-10 prosent som faktisk hadde byttet bank i årene 2015 til 2018.

Saken fortsetter under annonsen:


Dette kan tyde på at noen bankkunder fortsatt synes at bankbytte er komplisert.

Det svekker i så fall konkurransen i bankmarkedet.

Les også: Nordea: I neste uke kommer den første av flere renteøkninger

Flytting av AvtaleGiro-avtaler skjer ikke automatisk

Ved bankbytte trenger du ikke å flytte hele bankforholdet. Selv om du for eksempel flytter boliglån og lønnskonto til ny bank, kan du fortsatt bruke andre banker til sparing og forsikring.

Hvis det er snakk om å flytte boliglånet til en annen bank, vil din nye bankforbindelse gjøre det meste av jobben for deg.

Likevel er det fortsatt slik at du selv må opprette dine betalingsavtaler, som for eksempel AvtaleGiro, i ny bank. Disse blir ikke automatisk flyttet fra en bank til en annen.

Denne prosessen er ofte krevende, og det kan av og til ende med purringer på ubetalte regninger.

Bankene har derfor, i regi av Bits, nå tatt et initiativ for å forenkle bankbytte for AvtaleGiro-tjenesten.

Bits er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap, hvis fremste oppgave er å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge.

Les også: Disse bankene har de laveste boliglånsrentene per nå

Selvbetjent flytteløsning på plass neste år

Prosjektleder Bjørn Søland sier dette til egne nettsider om hva som skal skje i tiden fremover:

– Det korte svaret er at vi skal fjerne minst 150.000 dårlige kundeopplevelser i året ved å legge til rette for at alle banker kan tilby kundene en selvbetjent flytting av avtaler fra en annen bank.

– Vi i Bits har ansvar for en felleskomponent i betalingsinfrastrukturen som kalles AvtaleGiro Koblingsregister. Det er et register som holder oversikt over hvilke betalinger som skal belastes hvilken konto. Dette registeret blir nå utvidet slik at det kan formidle kundens digitale samtykke til at bankene får lov til å utlevere all nødvendig informasjon til ny bankforbindelse. Ny bank får da tilgang til all informasjon som skal til for at kunden selv flytter avtalene via nettbanken i løpet av få minutter, og ikke dager som i dag.

På spørsmål om når dette skal skje, er svaret:

– Utviklingsjobben på koblingsregisteret er så å si ferdig, og hvis alt går etter planen kommer de første bankene til å starte piloter sent i høst. Alle banker må kunne avgi informasjon til andre banker i god tid før sommerferien neste år og trolig har de aller fleste banker en selvbetjent flytteløsning på plass innen utgangen av neste år.

– Bankbytte skal være enkelt og når dette er på plass blir det enda enklere. Ikke minst er det viktig for å sikre god konkurranse i markedet, sier forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norges i en kommentar til prosjektet.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Du kan gå personlig konkurs av å sitte i borettslagsstyret

Årslønn på 600.000 kroner? Så stor andel av boligene har du råd til nå

Eldre ektepar fikk bud på 6,35 millioner kroner for småbruk. Blir tvunget til å selge til halv pris

Ny analyse viser at nesten hver fjerde boligeier selger med tap

Boligselger må trolig punge ut 100.000 kroner etter å ha oppgitt for lavt strømforbruk