Mye tyveri av private elsparkesykler

trygElsparkesykkel, illustrasjonsbilde. foto: Tryg Forsikring.

Tall fra Tryg Forsikring viser at 9 av 10 saker etter den nye påbudte ansvarsforsikringen gjelder tyver av private elsparkesykler. – Vi har mer tyveri enn forventet, og mindre alvorlige personskadesaker enn fryktet, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg.

Myndighetene innførte i år forsikringsplikt for elsparkesykler og små elektriske kjøretøy. Det har siden vært knyttet spenning til hvordan denne obligatoriske forsikringen ville slå ut.

– Vi ser av våre skadetall at vi så langt i år står med 136 unike skadesaker med privateide elsparkesykler, hvor rundt 120 av disse, altså 9 av 10, dreier seg om tyveri. Så har vi noen skadesaker der personskade kommer i tillegg, sier han.

Tryg har hittil i år solgt rundt 10.000 elsparkesykkelforsikringer og tall fra Trafikkforsikringsforeningen i juni viste at under 10 prosent av landets en halv million private elsparkesykler var forsikret.

– Den dyreste skaden vi har registrert hos oss ligger på rundt 25.000 kroner. Der ble både elsparkesykkelen og føreren skadet, men personskaden var heldigvis ikke veldig alvorlig. I snitt ligger skadesakene våre rundt elsparkesykler på vel 6000 kroner, sier Brandeggen.

I en undersøkelse for Tryg i mars i år svarte 4 av 10 at de ikke visste om den nye obligatoriske forsikringen av elsparkesykkel.

For at en elsparkesykkel skal forsikres hos Tryg må den være sperret for hastighet over 20 km/t, veie max 70 kg inkludert batteri. Ikke være bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 1,2 meter, samt ha varig merket serienummer.