Ny analyse viser at nesten hver fjerde boligeier selger med tap

Mange selger boliger med tap. Dette kommer av at prisøkningen i eieperioden ikke er stor nok til å forsvare alle transaksjonskostnadene. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Prognosesenteret har regnet på hvor mange boliger som selges med tap når kjøps- og salgskostnader er trukket fra, og konklusjonen er nok overraskende for mange.

Boligprisene steg med 0,5 prosent i oktober og er med det 7,1 prosent høyere enn for ett år siden, ifølge tall fra Eiendom Norge.

Sammenlignet med for tre og fem år siden er boligprisene nå hhv 12 og 25 prosent høyere.

Til tross for stigende boligpriser, viser beregninger foretatt av Prognosesenteret at mange selger boligene sine med tap når transaksjonskostnader, som for eksempel dokumentavgift og meglerkostnader, hensyntas. 

Dette gjelder spesielt de minste boligene, da disse typisk har en kortere eietid enn større boliger.

Fra sommeren 2019 til sommeren 2020 ble det solgt 550 boliger under 30 kvadratmeter i Oslo, og disse var i gjennomsnitt eid i fire år før de ble solgt.

Av disse ble 91, eller 16,5 prosent, solgt med tap. Dette til tross for at småleilighetene i gjennomsnitt hadde en årlig prisøkning på 5,7 prosent mens de var eid.

Tapsandelen for småleiligheter i Stavanger, Bergen og Trondheim var enda høyere og lå på hhv 75, 47 og 30 prosent.

På landsbasis var tapsandelen for småleiligheter på 27 prosent.

Les også: Rundt halvparten av norske boligeiere bør endre formuesverdien på boligen i skattemeldingen neste år

Det er de yngste boligeierne som oftest selger med tap

Hva er så årsaken til dette? Jo, kort eietid er allerede nevnt.

Det er en kjensgjerning at det er mange førstegangskjøpere og enslige som kjøper de aller minste leilighetene, og livssituasjonen til denne kjøpegruppen kan forandre seg raskt.

Boligbehovet blir for eksempel et annet med ny kjæreste, barn på vei eller studie/ jobb i en annen by.

Annonse:


Av alle tinglyste salg i oktober solgte hele 27 prosent i aldersgruppen 18 til 29 år sin bolig med tap, uavhengig av når boligen ble kjøpt, ifølge tall Dagens Næringsliv (DN) har hentet inn fra Prognosesenteret.

Mens det er flest unge boligeiere som selger med tap, er gjennomsnittet for hele befolkningen på 22 prosent.

Les også: Salg av egen bolig kan gi deg skattesmell

Den reelle tapsandelen er trolig enda høyere

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret. Foto: Prognosesenteret

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret mener at de unges tap av egenkapital kan få store konsekvenser.

– De unges ferd oppover på boligstigen svekkes. Å selge med tap har også ringvirkninger for hele samfunnsøkonomien. Blant annet ved at det hindrer mobiliteten på arbeidsmarkedet. Kan ikke folk flytte for de ikke vil selge med tap, er det et stort problem for hele økonomien, sier Macic til DN, og legger til:

– De årene der man kunne bli rik på å kjøpe og selge bolig, de er vi litt forbi. Det er lave andeler som sitter igjen med veldig store gevinster.

I og med at kostnader til oppussing ikke er tatt med i beregningen til Prognosesenteret, er trolig den reelle tapsandelen enda høyere enn nevnt over, tror Macic.

På spørsmål om det er best å leie eller eie for den unge garde, svarer økonomiprofessor Erling Røed Larsen, følgende til DN:

– Det er gunstig å eie bolig i Norge, men det å eie for en kort tid, er ganske dyrt. Det er ingen fasit, men det er ofte lurt å eie i tre år for å hindre at kapitalgevinsten ikke blir spist opp av kapitalkostnader.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Nå er det avgjort: Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021

Rapport viser at hver femte kjøper av brukte boliger er misfornøyde med kjøpet

Huseier åpnet ikke Digipost – Må ut med 800.000 kroner i tvangsmulkt til kommunen

Boligselger må trolig punge ut 100.000 kroner etter å ha oppgitt for lavt strømforbruk

Bank tilbyr nå boliglån til 1,10 prosent rente