Salg

Ønsker dørsalgsforbud velkommen

Fjordkraft støtter Fornybar Norges dør- og gatesalgsforbud i sertifiseringsordningen Trygg strømhandel. Fjordkraft besluttet å avvikle dørsalg våren 2022, og informerte Forbrukerrådet om avgjørelsen i juni. Etter juni 2022 har ikke Fjordkraft-selgere…

Advarer mottakere av gavekort

Gavekort anses av mange som en genial gave, men sannheten er de i varierende grad blir brukt. Det samlede tapet til gavemottakerne anslås å utgjøre et milliardbeløp per år.