Mange som selger bilen sin må betale for bompasseringer til ny eier

Når du selger bilen din må du huske å varsle bompengeselskapet. Bildet viser E6 i Okstadbakken sør for Trondheim sentrum. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.

Det holder ikke å fjerne AutoPASS-brikken når du selger bilen din. Du må også huske å varsle bompengeselskapet innen tre dager om eierskiftet. Ellers kan du ende opp med å betale for bompasseringer til den nye eieren.

Hilde Foss Christensen. Foto: Fjellinjen

– I tillegg til å melde eierskifte til Statens vegvesen og motorvognregisteret, må bileier også varsle bompengeselskapet. Dette fordi våre systemer ikke «snakker» sammen. Det er ikke nok å fjerne brikken fra bilen, forklarer Hilde Foss Christensen, HR- og kommunikasjonssjef i Fjellinjen, til Pengenytt.

Bompengebrikken din er nemlig knyttet til bilnummeret du har registrert på avtalen din.

I dag er det ikke et krav om at det er bileier som tegner AutoPASS–avtalen på et bestemt bilnummer.

Dersom du flytter brikken over i en annen bil, må du derfor si fra om byttet til bompengeselskapet eller selv endre bilnummeret på nettsidene til bomselskapet.

Det står blant annet i avtalebetingelsene når du oppretter AutoPASS–avtale.

Les også: Forbrukerombudet advarer mot 123penger.com

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Fire ulike scenarioer

Når du selger bilen er det fire tenkelige scenarioer som kan skje med tanke på bompengebrikken. To av disse innebærer at du tar ut brikken, og to at du ikke gjør det. Alle har sine konsekvenser:

1. Du tar ut brikken og melder fra til bompengeselskapet om salget.

Dersom du gjør dette, har du gjort alt riktig. Bare sørg for å melde fra i tide.

– Etter AutoPASS-avtalens pkt. 3.7 skal eierskifte meldes bompengeselskapet innen tre virkedager, sier kommunikasjonsrådgiver Beate Viktoria Ørbeck i Vegdirektoratet.

Det er Statens vegvesen som eier AutoPASS–systemet, det vil si den tekniske spesifikasjonen, brikkene og alt utstyret i bompengeanleggene.

2. Du tar ut brikken, men melder ikke fra til bompengeselskapet om salget.

Ved passering i automatiske bomstasjoner uten brikke blir det tatt bilde av bilskiltet.

– Etter nye avtalebetingelser som snart kommer, vil avtaleparten kunne holdes ansvarlig for passeringsavgift inntil eierskifte er meldt, selv om bilen er solgt og selv om brikken er fjernet. Før denne endringen trer i kraft, vil faktura i stedet bli sendt ny eier etter oppslag i kjøretøyregisteret, sier Ørbeck.

Les også: Den gamle årsavgiften på kjøretøy forsvinner, men erstattes av en ny

Annonse:


Dette skjer om du ikke tar ut brikken

3. Du tar ikke ut brikken og melder ikke fra til bompengeselskapet om salget

– Hvis brikken er blitt værende igjen i bilen, innebærer AutoPASS-avtalen at tidligere eier er ansvarlig for all brikkebruk, jfr. AutoPASS-avtalens pkt. 3.9. Når en person blir holdt ansvarlig for en annen persons passeringer, har dette avtalemessige årsaker. De private parter henvises da til å gjøre opp seg, sier Ørbeck.

4. Du tar ikke ut brikken, men melder fra til bompengeselskapet om salget.

Den nye eieren kan i teorien kjøre rundt med din brikke, uten at han/hun monterer sin brikke i din gamle bil.

– Da kan du i prinsippet bli belastet for passeringer, i og med at avtalen gjør deg ansvarlig for all brikkebruk, bekrefter Ørbeck.

Løsning: Be den nye eieren om å sende deg bombrikken, evt. si opp avtalen.

Les også: Elbil-eier ble fakturert 3000 kroner av bomveiselskap

Gjøres ofte feil

– Hender det at dere får henvendelser fra tidligere bileiere som mottar faktura for bompasseringer som ny eier har foretatt?

– Det skjer ofte, bekrefter Ørbeck i Vegdirektoratet.

Hilde Foss Christensen i Fjellinjen er noe vagere i svaret:

– Ja, når tidligere bileier ikke har varslet bompengeselskapet om eierskifte/ ny bil så kan dette skje.  

Foss Christensen ber da kunden om å ta kontakt med dem, så vil de hjelpe til så godt de kan.

– Juridisk sett er bileier forpliktet til å betale for passeringer registrert på AutoPASS-brikken. Derfor må disse passeringene alltid betales, selv om de er foretatt av ny bileier. Er det passeringer som er registrert ved hjelp av bilde, gjør vi en skjønnsmessig vurdering fra sak til sak når kunden tar kontakt med oss, sier hun.

I og med at mange bruker avtalegiro ved betaling av regninger, kan tabben forbli uoppdaget i lang tid for dem som ikke er oppmerksomme.

Les også: Dette ville bensin og diesel kostet dersom oljeprisen falt til null

Kan bli enda bedre på å informere

Dersom du klager på urettmessig faktura til bompengeselskapet, men ikke får medhold, er Statens vegvesen neste klageinstans.

Velger du å gå videre med saken vil bompengeselskapet sende klagen, med sin innstilling, til regionvegkontoret i Statens vegvesen.

I og med at mange gjør feil med bombrikken ved salg av bil, er det betimelig å spørre seg om informasjonen til kundene er god nok.

– Vi har som mål å gi alle våre kunder god informasjon om dette. Vi informerer om dette i alle våre egne kanaler, det vil si nettsider, facebook, fakturaen, app’en etc. I tillegg har vi kjørt informasjonskampanjer, og vi samarbeider med bilforhandlere om at de også informerer kundene ved bilbytte. Men kommunikasjonstiltakene kan alltid gjøres mer og bedre, så her jobber vi stadig med forbedringstiltak, svarer Hilde Foss Christensen i Fjellinjen.

Les også: Så mye betaler vi i bompenger per år

Snart kan det komme nye regler for din AutoPASS-avtale

Som kommunikasjonsrådgiver Ørbeck i Vegdirektoratet var inne på tidligere, så kan det komme nye avtalebetingelser for samtlige AutoPASS-avtaler om ikke lenge.

Den viktigste endringen vil være at du kan holdes ansvarlig for passeringsavgift inntil eierskifte er meldt, selv om bilen er solgt og selv om brikken er fjernet.

På spørsmål om hvorfor de blir endret, får Pengenytt dette til svar: 

– Avtalebetingelsene har stått uendret svært lenge og trengte oppdatering. De fleste endringer er av rent redaksjonær art. Av endringer av materiell art er det er særlig ansvaret som avtalepart som bør framheves. Avtaleparten har hele tiden hatt ansvar for all brikkebruk, men når brikke ikke er brukt eller avlest, har ved eierskifte en ikke hatt grunnlag for å kreve avtaleparten for passeringsavgifter. Ved at avtaleparten på denne måten holdes ansvarlig, blir det parallellitet mellom ansvar for brikkebruk og ansvar som avtalepart. Dette vil forhåpentligvis medføre bedring med hensyn til å melde eierskifte.

Les også: 15.120 kroner mer i engangsbeløp til nybakte foreldre

Åpner opp for betaling av ferjebillett

– Kan du si noe nærmere om når de nye avtalebetingelsene kommer?

– Nye avtalevilkår er ennå ikke vedtatt, men vil forhåpentligvis tre i kraft i løpet av året.

Den nye avtalen inneholder for øvrig bestemmelser om hovedavtale og tilleggsavtale, og åpner dessuten for bruk av AutoPASS-brikken for betaling av ferjebillett.

Andre endringer er av mindre vesentlig betydning, opplyser Ørbeck.

Les også: 80 prosent av elbilene er borte fra Trondheim sentrum

Les også: Nå slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Les også: Dyrt å lade Tesla på hytta (annonsørinnhold)