Nå skal markedsføring av forbrukslån strammes inn

Direktør i Finans Norge Idar Kreutzer Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no"

Finans Norge og Finansieringsselskapenes Forening (FinFo) har blitt enige om en bransjenorm for markedsføring av forbrukslån og kreditt. Normen har strengere krav til markedsføring enn det som følger av gjeldende lovregler.

Alle medlemmer i de to foreningene har sluttet seg til bransjenormen som har til formål å begrense uønsket og pågående markedsføring.

– Forbrukslån og kreditt er naturlige og gode produkter, men det fordrer selvdisiplin og god informasjon både hos de som tar opp slik gjeld, og hos de som tilbyr slike produkter. Ingen er tjent med at noen blir gjeldsoffer fordi de tar opp mer forbruksgjeld enn de kan betjene, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i en melding.

– Vi registrerer som mange andre en kraftig vekst i både markedsføring og volumet på forbruksgjeld som over tid ikke er bærekraftig. Dette er bakgrunnen for at vi nå har utarbeidet en bransjenorm som på noen punkter er strengere og mer konkret enn lovverket, og som vil gjelde som en minimumsstandard for alle medlemmene i de to foreningene, legger han til.

Les også: Sykehusene må godta kontantbetaling

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Vil hindre aggressiv og pågående markedsføring

Idar Kreutzer sier at målet med bransjenormen er tredelt.

– Det er viktig at forbrukeren er godt kjent med vilkår, avtaleforhold og økonomiske forpliktelser før inngåelse av avtale om kreditt. Forbrukeren skal ikke anbefales eller motiveres til å inngå avtaler om kreditt som ikke passer forbrukerens finansielle situasjon. Markedsføring av forbrukslån og kredittkort skal ikke være aggressiv og påtrengende, og vi er naturligvis særlig opptatt av hensynet til unge forbrukere, sier han. 

Normen inneholder regler som begrenser ulike former for markedsføring, hvilke elementer og begrep som ikke skal inngå i markedsføringen, bruken av konkurranser, vervekampanjer og fordeler, markedsføring rettet mot unge voksne under 25 år. 

Finansforetakets ansvar for å sørge for at agenter og samarbeidspartnere etterlever samme norm som finansforetaket er også inkludert.

Les også: Effektiv rente på dette kredittkortet kan være på over én milliard prosent

Dette er noen prinsipper som skal følges

Det er presisert noen prinsipper finansforetaket skal følge ved markedsføring av kredittkort og forbrukslån:

  • Markedsføring skal tydelig merkes.
  • Det skal klart fremgå hva slags produkt som markedsføres.
  • Markedsføring skal ikke legge opp til at forbruker må ta raske beslutninger eller at forbrukeren oppnår en fordel ved å ta et raskt valg.
  • Tilbud, uansett om det er betinget eller ikke, skal ha en varighet som gjør at forbruker får anledning til å vurdere det faktiske tilbudet, og eventuelt innhente andre tilbud.
  • Ved bruk av agenter til markedsføring, skal det tydelig fremgå hvilket finansforetak agenten representerer.
  • Avslår forbruker et tilbud, skal avslaget respekteres, og vedkommende skal ikke forsøkes overtalt til å inngå avtale.

Les også: Storebrand skal nå fakturere kredittkortkundene med korrekt beløp

Bør gjelde for alle

Det er et økende antall tilbydere av forbrukslån på markedet som ikke er medlemmer i Finans Norge eller Finansieringsselskapenes Forening. Disse er ikke formelt forpliktet til å følge normen.

Idar Kreutzer oppfordrer likevel alle som tilbyr forbrukslån og kreditt til forbrukere til å følge normen.

– For foretak som ikke er medlem i en av foreningene, kan det kanskje være fristende nå å forsøke å ta markedsandeler ved å ikke følge normen. Det vil være uheldig, og da kan det være klokt om myndighetene tar utgangspunkt i vår bransjenorm, og lovregulerer markedet slik at alle må følge de samme reglene, sier Kreutzer.

Les også: Stadig færre får bruk for reiseforsikringen

Les også: 88 prosent av strømmen din kan være kullkraft (annonsørinnhold)