Nå slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Nå slipper du å søke om frikort egenandelstak 2, som blant annet inkluderer enkelte former for tannbehandling. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Det finnes to frikort-ordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. Den første ordningen er allerede automatisert, og nå slipper du også å søke om frikort for den andre.

Frikort for egenandelstak 2 ble automatisert fra 1. januar 2017, og fra denne datoen slipper du altså å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer nemlig automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.

De to frikortene gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen.

I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for:

  • Undersøkelse og behandling hos fysioterapeut (både hos avtalefysioterapeut og fastlønnet fysioterapeut i kommunen)
  • Enkelte former for tannbehandling. Les mer om hvilke på Helse Norge sine nettsider.
  • Opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak
  • Behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet

Hensikten med frikortordningen er å sette et tak for hvor mye hver enkelt skal betale i løpet av et år, slik at alle skal ha mulighet til å bruke den offentlige helsetjenesten.

Les også: Dette er de økonomiske fordelene med å være gift

Dette er ellers nytt fra 1. januar 2017

I tillegg til endringene nevnt over har Stortinget vedtatt at sykdomslista for fysioterapi skal avvikles fra 1. januar 2017.

Det betyr at alle som går til behandling hos fysioterapeut nå må betale egenandel, unntatt barn under 16 år og personer som får behandling for godkjent yrkesskade.

Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 settes dessuten ned fra 2670 i fjor til 1990 kroner i år, mens aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 til 16 år.

Du kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge inn på «Mine egenandeler» på helsenorge.no. Har du betalt for mye, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Når det gjelder frikort egenandelstak 1, så inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over ​2​205 kroner i egenandeler i 2017. Beløpsgrensen var 2185 i 2016.